Aktualności

15.12.2020

Najnowsze wydarzenia w Liturgicznej Służby Ołtarza w Przemyślu


W niedzielę 22 listopada 2020 r., w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla, podczas Mszy św. o godz. 11.45 odbył się obrzęd przyjęcia kandydatów i ministrantów do Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii pw. św. Antoniego w Przemyślu.

Sześciu chłopców przez dłuższy czas bardzo konsekwentnie, pod okiem o. Cypriana Mazurka OFM przygotowywało się do tego ważnego zadania. W tak niezwykłej dla nich chwili, obiecali wiernie służyć swojemu Królowi- Jezusowi, a tym samym pełnić posługę wobec całej parafii i Kościoła.

Liturgiczna Służba Ołtarza, to bardzo ważny aspekt funkcjonowania naszej parafii! Posługując samemu Chrystusowi, posługują jako pomoc przy ołtarzu zarówno kapłanowi, jak i wszystkim parafianom. W brew pozorom nie jest to łatwa służba. Wymaga od chłopców dyscypliny i samozaparcia. Szczególnie, gdy trzeba rano wstać na Mszę św. O swojej przynależności do Chrystusa świadczą nie tylko przy ołtarzu, ale także poza nim, w swoim codziennym życiu!

Pamiętajmy też o słowach papieża Franciszka, które skierował do ministrantów: ,,To Pan Jezus powołał cię do służby podczas liturgii Mszy św. To wyjątkowa okazja, by Go spotkać, bardziej Go kochać i dla Niego się angażować!”

Łącząc się ze słowami papieża, chcemy wyrazić naszą franciszkańską radość i wdzięczność, że tak wielu młodych pragnie pełnić służbę przy ołtarzu! Gratulujemy im samym, ich rodzinom oraz o. Cyprianowi, który jest opiekunem grupy. Was drodzy parafianie, prosimy o modlitewne wsparcie, młodych adeptów Liturgicznej Służby Ołtarza.

https://ofm-przemysl.pl/2020/11/23/przyjecie-nowych-ministrantow-do-liturgicznej-sluzby-oltarza/

 

Przyjęcie nowych lektorów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza

Lektor to zaszczytna liturgiczna funkcja w czasie Mszy św., ale również podczas innych celebracji  liturgicznych. Nasi ministranci przygotowując się do tej posługi wiedzą, że bardzo ważne jest spojrzenie na czynniki, które kształtują wewnętrzne postawy takie jak: właściwy stosunek do Pisma Świętego, troska o poznanie i głębsza jego znajomość, zrozumienie i ukochanie Słowa Bożego. Lektor wie i stara się na co dzień żyć przykazaniami Bożymi oraz pielęgnować zażyłość z Chrystusem, a Słowo Boże nakreśla jego postępowanie. To źródło z którego czerpie siłę do dobrego życia, refleksji i modlitwy.

W III Niedzielę Adwentu – Gaudete (Radości) podczas Mszy św. o godz. 11.45 celebrowanej przez o. Tadeusza Pawłowicza OFM odbyła się podniosła uroczystość pasowania ministrantów na lektorów. Bartłomiej Stopa, Kacper Sienkiewicz i Szymon Kowalski zostali uroczyście wprowadzeni w posługę Lektora.

Przypomnę pięć przykazań lektora

 • Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego
 • Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań
 • Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka
 • Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności przez sumienne wypełnianie swych obowiązków
 • Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów

Do zadań  lektora należy:

 • Wierna służba Słowu Bożemu
 • Angażowanie się w sprawy Kościoła
 • Współpraca w dziele apostolstwa
 • Wykonywanie w Zgromadzeniu Liturgicznym czytań biblijnych ( wszystkich oprócz Ewangelii)
 • Zapowiadanie intencji modlitwy wiernych

W sytuacji braku ministrantów lektor powinien zatroszczyć się o:

 • Przygotowanie ceremonii  liturgicznej
 • Wyznaczenie funkcji  osobom czynnie uczestniczącym w liturgii
 • Przygotowanie i odczytanie komentarzy

Zawsze za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan.

Gratulujemy naszym nowym lektorom i ich rodzicom pięknego wyboru i życzymy byście na co dzień odważnie stawali się świadkami Chrystusa, któremu będziecie służyć przy ołtarzu.

Niech wasze czynności będą wykonywane na większą chwałę Bogu i dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.

Zanoście do swoich środowisk, szkół i rodzin radość i pokój. Rozwijajcie w sobie to co dobre, piękne i szlachetne. Niech Pan Wam błogosławi…

za: https://ofm-przemysl.pl/2020/12/13/uroczystosc-przyjecia-lektorow/

© CRT 2012