Aktualności

28.12.2020

Rada Pedagogiczna i Wigilia w Kolegium Serafickim


W poniedziałek 21 grudnia br. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Franciszkanów w Wieliczce odbyła się Rada Pedagogiczna i Klasyfikacyjna, dzięki której nauczyciele mogli się spotkać i omówić wraz z dyrektorem o. Krzysztofem Bobakiem OFM oceny uczniów, zachowanie oraz wynikające trudności z powodu nauczania zdalnego.

Po omówieniu najważniejszych spraw wszyscy udali się na Mszę świętą do Kaplicy Kolegium Serafickiego, której przewodniczył Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM.

Po Eucharystii w refektarzu odbyła się Wigilia, gdzie co roku nauczyciele i wychowawcy z uczniami składają sobie życzenia. Niestety w tym roku grono uczestników było o wiele mniejsze niż zazwyczaj, ale mimo to cieszono się, że udało się spotkać i złożyć wspólnie życzenia z nadzieją, że przyszły rok będzie dla wszystkich łaskawszy.

Agnieszka Michalik
Sekretarz Szkoły

za: http://www.franciszkanie.edu.pl/rada-pedagogiczna-i-wigilia


© CRT 2012