Aktualności

09.01.2021

Rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM


W niedzielę 3 stycznia, w przypadającą 82 rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM, w Sanktuarium Matki Bożej łaskawej Księżnej Wieliczki celebrowano o godz. 10.30 uroczystą Mszę św. w intencji o Jego rychłą beatyfikację.

Niestety, z powodu obostrzeń pandemicznych, tegoroczne uroczystości rocznicowe były skromne, m.in. z troski o własne zdrowie i innych, w tym roku nie przybyli mieszkańcy z Libuszy, rodzinnej wsi i parafii Brata Alojzego, którzy się łączyli duchowo dzięki Eucharystii transmitowanej przez internet (zob. https://www.youtube.com/watch?v=MAxuoGeaFK0 )

Mszy św. przewodniczył Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM, koncelebrowali: kustosz sanktuarium o. Damian Bieńkowski OFM, definitor o. Krzysztof Bobak OFM, definitor o. Grzegorz Chomiuk OFM, prefekt Kolegium Serafickiego o. Wacław Bujak OFM i prowincjalny Delegat ds. Danych Osobowych o. Rafał Waluch OFM.

Na początku Eucharystii o. Damian Bieńkowski OFM wygłosił słowo wprowadzające w uroczystości rocznicowe.

W okolicznościowym kazaniu o. Krzysztof Bobak OFM przywołał słowa papieża św. Karola Wojtyły, ówczesnego arcybiskupa krakowskiego, który ongiś jako metropolita krakowski rzekł: „Duch świętego Franciszka odrodził się w miejscowym klasztorze w osobie Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby”. Odniesienie do trzech wymiarów ludzkiego życia – do Boga, do innego człowieka i do otaczającej nas rzeczywistości, było podstawą ukazania aktualnego świadectwa życia Patrona Maluczkich. Każdy z tych aspektów wzywał do refleksji nad własnym powołaniem oraz tworzonymi w nim relacjami; pytania w niej powstałe zawsze odnosiły się do naszego życia – ludzi XXI wieku. Owszem, można było odpowiedzieć natychmiast, jednak istniała i istnieje obawa, że odpowiedź ta nie poruszy nas dogłębnie, nie pomoże w codziennym pokornym postępowaniu według woli Boga, w postawie służby wobec wszystkich ludzi jak czynił to Brat Alojzy. Jego dewizą było: nic dla siebie, wszystko Bogu i ludziom; wszystko co miał oddawał Bogu i ludziom.

Asystę liturgiczną pełnili klerycy naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie – Bronowicach Wielkich, w uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Szczególnego uroku obchodom rocznicowym dodało odśpiewanie po komunii św. nowej „Pieśni o Bracie Alojzeczku”, którą napisała Alina Antonik, autorem muzyki zaś jest Paweł Gawor:

Pośród sadów i pól,
Pośród wielickich dróg,
Każdy go spotkać mógł,
Gdy ludziom dobro niósł.

Sługa Boży, nasz brat
Alojzeczkiem zwan,
Kochał Boga i nas,
Rozdawał to, co miał.

Ref. Kiedy przyjdzie ten czas,
By nasz kochany brat,
Z woli Boga się stał
Świętym, Alojzy nasz!

Na zakończenie Eucharystii Bracia udali się do kaplicy Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki, gdzie znajdują się doczesne szczątki Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM, na modlitwę o jego beatyfikację.

© CRT 2012