Aktualności

23.01.2021

Zmarł Diakon Jerzy Kopytko OFM (1966-2021)


W piątek 22 stycznia 2021 r., w klasztorze w Koninie, odszedł do Pana w wieku 55 lat nasz Współbrat śp. dk. Jerzy Kopytko OFM.

śp. dk. Jerzy Jan Kopytko OFM

Śp. dk. Jerzy Jan Kopytko OFM, syn Jana i Karoliny zd. Kubackiej, urodził się 28 marca 1966 r. w Sosnowcu. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 14 sierpnia 1992 r. w Zakliczynie. Pierwszą profesję zakonną złożył 15 sierpnia 1993 r. w Zakliczynie, profesję uroczystą 4 października 1997 r. w Krakowie. W latach 1993 - 1999 studiował filozofię i teologię w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie – Bronowicach. Święcenia diakonatu przyjął z rąk biskupa Piotra Skuchy, sufragana sosnowieckiego, w dniu 30 maja 1998 r. w Krakowie. Pełnił posługę duszpasterską najczęściej jako katecheta w klasztorach: w Jarosławiu, Włocławku, Kazimierzu Dolnym, Brzezinach i Koninie. W latach 2011 – 2016 pełnił posługę duszpasterską na misjach w Albanii. Od lipca 2020 r. należał do Wspólnoty w Koninie.

Ceremonie pogrzebowe w naszym kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Koninie rozpoczęły się w wtorek 26 stycznia o godz. 12.30 odmówieniem Różańca w intencji Zmarłego. Mszy św. pogrzebowej o godz. 13.00 przewodniczył Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM; koncelebrowało 12 księży, m.in.: były Wikariusz Prowincji o. Stanisław Mazgaj OFM, miejscowy gwardian i proboszcz parafii o. Jeremiasz Szewczyński OFM oraz poprzedni gwardian i proboszcz o. Remigiusz Balcerak OFM. W ceremoniach pogrzebowych uczestniczyli wierni z Jarosławia, krewni śp. dk. Jerzego, Bracia z naszej Prowincji, Siostry zakonne oraz Bracia i Siostry konińskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Homilię pogrzebową wygłosił o. Jeremiasz Szewczyński OFM.

Obrzęd ostatniego pożegnania Zmarłego odprawił o. Stanisław Mazgaj OFM.

Po Mszy św. urna z prochami śp. dk. Jerzego Kopytko OFM została odprowadzona przez o. Stanisława Mazgaja OFM na cmentarz parafialny w Koninie i złożona w grobowcu franciszkańskim.

W naszych modlitwach polecajmy Panu Bogu śp. dk. Jerzego Kopytko OFM.

R. I. P.

© CRT 2012