Aktualności

09.02.2021

Ofiarowanie Pańskie, Dzień Życia Konsekrowanego we Włocławku


„Dzisiaj wspominamy wydarzenie, kiedy Jezus był wnoszony do świątyni jerozolimskiej, która stała się pierwszym chrześcijańskim kościołem”.

„Bo w każdym kościele najważniejszy jest Chrystus. We wdzięczność, która jest znakiem kultury serca, wyrażaną w Eucharystii, wpisujemy dziś ubogacenie Kościoła charyzmatami zakonnymi” – powiedział ks. bp Wiesław Mering podczas Mszy św. sprawowanej w święto Ofiarowania Pańskiego w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei we Włocławku.

W Eucharystii, ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne, uczestniczyli jedynie przedstawiciele włocławskich domów zakonnych oraz wierni franciszkańskiej parafii. Na początku Mszy świętej Ksiądz Biskup poświęcił gromnice. Następnie kustosz sanktuarium o. Mariusz Dębiński OFM powitał księdza biskupa, kapłanów, osoby konsekrowane oraz wiernych i wprowadził w przedpołudniową modlitwę brewiarzową odmówioną przez zgromadzonych. Homilię wygłosił ks. Jerzy Ćwiklak, orionista. Przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup wyraził wdzięczność za ubogacenie diecezji charyzmatami zakonnymi i podziękował za pracę zakonników i zakonnic w różnych wymiarach życia diecezji włocławskiej.

za: http://www.wloclawek.franciszkanie.pl/

© CRT 2012