Aktualności

10.02.2021

Publikacja książkowa o kapelanach wojskowych – nowe studium do dziejów klasztoru przemyskiego


Wszystkim zainteresowanym przeszłością naszego franciszkańskiego klasztoru w Przemyślu i Zakonu gorąco polecamy nową książkę „Wielka Wojna wyzwań duchowych. Kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914-1920”.

Tom studiów pod redakcją Tomasza Pudłockiego i Kamila Ruszały, ukazał się pod koniec 2020 r. nakładem krakowskiego Towarzystwa Wydawniczego „Historia Iagellonica”, przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Jest poniekąd pokłosiem sesji, planowanej wiosną ubiegłego roku w naszym klasztorze w Przemyślu, która z powodu epidemii koronawirusa nie doszła do skutku.

Na 330 stronach, poza artykułami (w językach polskim, angielskim i ukraińskim) odnoszącymi się do dziejów kapelanów łacińskich, grekokatolickich, prawosławnych i ewangelickich, przydzielonych do jednostek stacjonujących w czasie Wielkiej Wojny w Galicji, dwa z nich dotyczą ojców, pracujących w naszym franciszkańskim klasztorze. To przykłady kapłanów – członków naszego Zakonu, którzy latem 1914 r., jak tysiące im podobnych, zostali zmobilizowani do wojska. Byli to o. Patrycy Władysław Antosz OFM (kapelan legionowy – jeden z najsłynniejszych postaci tamtych czasów, obok ks. Józefa Panasia, czy ks. Piotra Niezgody) oraz o. Rafał Stanisław Woźniak OFM. Postacie te zostały ostatnio przypomniane na łamach „Naszego Przemyśla”, ale tylko w formie sygnalnej. W tomie dwa obszerne artykuły pokazują nie tylko wojenne losy obu ojców, ale i to, jak radzili sobie z wojenną traumą w późniejszych latach. Warto podkreślić, że w książce zamieszczone zostały również liczne zdjęcia z Archiwum naszej Prowincji zakonnej z Krakowa, do tej pory albo nie drukowane, albo znane tylko nielicznym.

dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ

za: https://ofm-przemysl.pl/2021/02/10/publikacja-ksiazkowa-o-kapelanach-wojskowych-nowe-studium-do-dziejow-klasztoru-przemyskiego/

© CRT 2012