Aktualności

03.03.2021

Dwaj nowi Wizytatorzy Generalni z naszej Prowincji


Zarząd Generalny Zakonu Braci Mniejszych mianował dwóch naszych Współbraci Wizytatorami Generalnymi bratnich polskich Prowincji franciszkańskich.

Wizytatorem Generalnym Prowincji Wniebowzięcia NMP (Katowice) mianowano o. Alojzego Warota OFM.

O. Alojzy urodził się 12.09.1964 r. w Toruniu, do Zakonu Braci Mniejszych (Prowincja Matki Bożej Anielskiej) wstąpił w 1983 r., profesję wieczystą złożył w roku 1988, a święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku. Jest doktorem teologii w zakresie dogmatyki (licencjat i doktorat w Papieskim Uniwersytecie „Antonianum” w Rzymie).

Obecnie jest wykładowcą w Studium Franciszkańskim w Krakowie, a także posługuje jako odpowiedzialny za procesy kanonizacyjne i beatyfikacyjne w swojej Prowincji, jest Wicekomisarzem Ziemi Świętej oraz odpowiedzialnym za formację ciągłą w macierzystej Prowincji.

*     *     *

Wizytatorem Generalnym Prowincji św. Jadwigi (Wrocław) został mianowany o. Stanisław Mazgaj OFM.

O. Stanisław urodził się 27 lutego 1959 r. w Sokołowie Małopolskim, do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1978 r., profesję uroczystą złożył w 1983 r., święcenia prezbiteratu przyjął w 1985 r. Jest absolwentem Papieskiego Uniwersytetu „Antonianum” w Rzymie, gdzie w 1990 r. uzyskał licencjat z duchowości franciszkańskiej.

Obecnie jest zastępcą dyrektora Instytutu Studiów Franciszkańskich na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie oraz pełni posługę gwardiana konwentu św. Kazimierza w Krakowie i kustosza Sanktuarium św. Kazimierza w Krakowie. W latach 1999 – 2005 oraz 2011 – 2017 był Wikariuszem Prowincji.

© CRT 2012