Terminarz/Wydarzenia

Data wydarzenia: 2021-23

Obchody Jubileuszu 400-lecia istnienia naszej Prowincji


25 marca 2021 r., w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, rozpoczynamy świętowanie Jubileuszu 400-lecia istnienia naszej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych, poświęconej Matce Bożej Anielskiej (1623-2023).

Uroczystości inicjujące obchody Jubileuszu 400-lecia naszej Prowincji Matki Bożej Anielskiej odbędą się w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie w dniu 25 marca br. – początek o godz. 11.00 – i będą transmitowane za pośrednictwem fanpage:

https://m.facebook.com/ProwincjaMatkiBozejAnielskiejOFM/

Wyznaczone zostały trzy główne wydarzenia przeżywania Jubileuszu. Pierwszym jest Peregrynacja Figury Matki Bożej oraz związane z nią okolicznościowe nabożeństwa i Msze św. Drugim planowana na rok 2022 wystawa w Pałacu Sztuki w Krakowie ukazująca dziedzictwo naszej Prowincji na przykładzie dzieł sztuki, przedmiotów sakralnych i archiwaliów. Trzecim natomiast będzie sesja naukowo – formacyjna w WSD Bronowicach Wielkich w 2023 r. Obchody Jubileuszu rozpoczną się Mszą św. inaugurującą w Zakliczynie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2021 r., a zakończą Eucharystią w Katedrze Wawelskiej 25 marca 2023 r.

Zachęcamy wszystkich Braci, szczególnie przełożonych Wspólnot klasztornych i odpowiedzialnych za poszczególne sektory w naszej Prowincji do czynnego włączenia się w obchody 400 lat istnienia naszej Prowincji Matki Bożej Anielskiej.

*     *     *     *     *

Pierwszymi zwolennikami „ściślejszej obserwancji", czyli Reformatami, byli w Polsce zakonnicy „regularnej obserwancji" (Bernardyni). Jednym z nich był o. Gabriel z Gródka (Grodecki). Początkowo nosił się on z zamiarem pozyskania całej prowincji bernardyńskiej dla reformy. Gdy tego nie udało się przeprowadzić, przystąpił do zakładania własnych klasztorów: w Pińczowie (1605), w Ołomuńcu na Morawach (1607) i w Gliwicach na Śląsku (1611), gdzie też założył Nowicjat. Zmarł w roku 1619.

W 1621 r. przybył do Polski o. Aleksander z Padwy (Patavinus), mianowany przez papieża Grzegorza XV komisarzem apostolskim dla założenia franciszkańskiej „ściślejszej obserwancji". W czasie kapituły w Zakliczynie n. Dunajcem, dnia 3 VI 1623 r., o. Aleksander założył dwie kustodie (prowincje w początkowym okresie): małopolską pw. Matki Bożej Anielskiej oraz wielkopolską pw. św. Antoniego. Do kustodii małopolskiej weszły wtedy trzy klasztory: w Gliwicach, Zakliczynie i Wieliczce. W latach 1624 - 1633 przyjętych zostało siedem dalszych fundacji: w Bieczu, Krakowie, Solcu nad Wisłą, Kazimierzu Dolnym, Przemyślu, Lwowie i Stopnicy.

Dnia 12 V 1639 r. papież Urban VIII podniósł te kustodie do godności prowincji.

© CRT 2012