Aktualności

29.03.2021

Uroczystości inicjujące obchody Jubileuszu 400-lecia Prowincji Matki Bożej Anielskiej


W czwartek 25 marca 2021 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Mszą św. o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie zainaugurowano jubileuszowe obchody 400-lecia istnienia naszej Prowincji w Polsce.

Eucharystii w intencji dziękczynnej za czterystuletnią obecność Braci Mniejszych w Polsce i Archidiecezji Krakowskiej (do której należy wyodrębniona w 1783/1826 r. Diecezja Tarnowska) przewodniczył ordynariusz Diecezji Tarnowskiej ks. bp Andrzej Jeż, koncelebrowało 22 kapłanów: Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM; definitorzy: o. Nikodem Gdyk OFM, o. Klaudiusz Bartos OFM, o. Krzysztof Bobak OFM i o. Grzegorz Chomiuk OFM; Magister Postulatu o. Tomasz Kobierski OFM, Magister Nowicjatu o. Jakub Mentel OFM, Prowincjalny Animator ds. Powołań o. Piotr Gądek OFM, proboszcz i gwardian Wspólnoty w Zakliczynie o. Ariel Krzywda OFM, gwardiani i Współbracia z naszych polskich klasztorów oraz kapelan ordynariusza ks. Grzegorz Zimoń.

Na początku Eucharystii o. Ariel Krzywda serdecznie powitał wszystkich świętujących rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych – zarówno obecnych w świątyni jak i łączących się duchowo z powodu pandemii poprzez transmisję internetową online na: https://m.facebook.com/ProwincjaMatkiBozejAnielskiejOFM/

Homilię wygłosił ks. bp Andrzej Jeż. Nawiązując do uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie przypomniał, że św. Franciszek też odpowiedział na Boże wezwanie i zabrał się do odbudowy świątyni. Boże wezwanie sięgało jednak dalej, poza sfery materialne. Powstał wspaniały Zakon, który rozpoczął reformę Kościoła, dokonała się duchowa odbudowa Wspólnoty Kościoła. Synowie św. Franciszka odgrywali i odgrywają ważną rolę w odnawianiu i pogłębianiu życia religijno – moralnego Kościoła. Zasługi na polu misyjnym i społecznym tego Zakonu są ogromne; Bracia zakładali szpitale, domy opieki dla bezdomnych i chorych. Dziś też nikt nie wspomina o tym, że zręby systemu bankowego i współczesnego zarządzania firmami w dużej mierze zostały zapoczątkowane przez Franciszkanów, którzy oczywiście szli drogą ubóstwa, ale też potrafili świetnie zarządzać dobrami materialnymi, żeby pomagać ubogim i chorym, żeby zakładać szkoły, sierocińce i szpitale. Kasztelan sądecki Zygmunt Tarło też miał swoje zwiastowanie, bowiem dostrzegł, że w tym miejscu, w Zakliczynie, jest potrzebna obecność Franciszkanów – Reformatów, którzy w czerwcu 1622 r. przybyli na te ziemie.

Bóg jest zawsze z nami; strzeże nas i potrzebuje naszych pracowitych rąk, twórczych umysłów i kochających serc, aby ciągle odbudowywać i podtrzymywać Jego Kościół. Gorąco życzę waszej rodzinie zakonnej, która rozpoczyna czas jubileuszowy, przede wszystkim głębokiej radości z tego, że służycie dziełu Bożemu, że z Bożą pomocą przez tyle wieków przyczynialiście się do odnowy i rozwoju Kościoła; i że nadal jesteście potrzebni Kościołowi, bo to zadanie należy wypełniać na wzór Założyciela. Niech Najświętsza Maryja Panna pełna łaski dopomaga wam dawać ustawicznie światu Bożego Syna i głosić radość Jego Ewangelii mocą charyzmatu św. Franciszka z Asyżu.

Całość homilii można wysłuchać na: https://www.youtube.com/watch?v=7dWc3r9opxU

W uroczystościach uczestniczyli: przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z przełożoną Regionu Krakowskiego FZŚ s. Jadwigą Wojas OFS na czele, Bracia z Prowincji, klerycy WSD w Krakowie – Bronowicach, Nowicjusze, Postulanci oraz burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak. Liturgiczną służbę ołtarza pełnili nasi klerycy.

Po komunii św. Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM z radością i wdzięcznością podziękował JE ks. bp. Andrzejowi Jeżowi za przyjęcie zaproszenia, przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone Słowo Boże oraz wszystkim przybyłym za modlitwę i uczestniczenie w uroczystościach. Pełny tekst podziękowania jest dostępny na: https://www.youtube.com/watch?v=5Em_0hiVmkw

Na zakończenie Mszy św. ordynariusz tarnowski ks. bp Andrzej Jeż udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa.

Uczestnicy inauguracji jubileuszowych obchodów 400-lecia istnienia naszej Prowincji swoją obecność uwiecznili na wspólnej fotografii w prezbiterium kościoła.

*     *     *     *     *     *     *

Implantacja na ziemiach polskich Zakonu Braci Mniejszych Ściślejszej Obserwancji – Reformatów miała miejsce w Pińczowie, gdzie na zaproszenie Zygmunta Myszkowskiego, marszałka wielkiego koronnego, przybyli w 1605 roku do Mirowa, aby osiedlić się przy zbudowanej dla nich prowizorycznej drewnianej kaplicy. Niestety w krótkim czasie mirowscy Reformaci musieli opuścić klasztor i Polskę; stało się tak w 1608 r. wskutek dekretu nuncjusza Simonetty, którego inspirowali w tym celu Obserwanci nazywani popularnie Bernardynami. Ponowne osiedlenie w Pińczowie Braci Mniejszych nastąpiło w roku 1683.

Kasztelan sądecki Zygmunt Tarło, z grupą wybitniejszych osobistości pisał do papieża Grzegorza XV, aby pozwolił Braciom Mniejszym – Reformatom osiedlić się w Polsce. Gdy ci przybyli do kraju, jako pierwszy wystąpił w 1621 r. z propozycją wystawienia im klasztoru w Zakliczynie nad Dunajcem. Franciszkanie przybyli tam dnia 19 czerwca 1622 r., wprowadzeni przez syna fundatora Andrzeja Tarło. W 1621 r. przybył do Polski o. Aleksander z Padwy (Patavinus), mianowany przez papieża Grzegorza XV komisarzem apostolskim dla założenia franciszkańskiej „ściślejszej obserwancji". W czasie kapituły w Zakliczynie nad Dunajcem w dniu 3 czerwca 1623 r., o. Aleksander z Padwy założył dwie kustodie (prowincje w początkowym okresie): małopolską pw. Matki Bożej Anielskiej oraz wielkopolską pw. św. Antoniego. Do kustodii małopolskiej weszły wtedy trzy klasztory: w Gliwicach, Zakliczynie i Wieliczce. W latach 1624 – 1633 przyjętych zostało siedem dalszych fundacji: w Bieczu, Krakowie, Solcu nad Wisłą, Kazimierzu Dolnym, Przemyślu, Lwowie i Stopnicy.

Dnia 12 maja 1639 r. papież Urban VIII podniósł te kustodie (oraz włoskie kustodie „ściślejszej obserwancji") do godności prowincji.

zdjęcia: https://m.facebook.com/ProwincjaMatkiBozejAnielskiejOFM/

© CRT 2012