Aktualności

21.04.2021

Zmarł Ojciec Salezy Bogdan Brzuszek OFM (1933-2021)


We wtorek 20 kwietnia 2021 r. o godz. 13.20, w klasztorze w Krakowie – Azorach, odszedł do Pana nasz Współbrat – o. dr Salezy Bogdan Brzuszek OFM. Przeżył 88 lat, w Zakonie 71 lat, jako kapłan 63 lata. Był wicepostulatorem w procesach beatyfikacyjnych św. Jana XXIII, br. Alojzego Kosiby OFM oraz czterech naszych błogosławionych męczenników II wojny światowej.

śp. o. Salezy Bogdan Brzuszek OFM

O. dr Salezy Bogdan Eugeniusz Brzuszek urodził się 3 stycznia 1933 r. w Chruślinie (powiat Opole Lubelskie). Do zakonu wstąpił 21 sierpnia 1950 r. w Pilicy; pierwszą profesję czasową złożył 1 września 1951 r. w Pilicy, zaś profesję uroczystą 4 października 1954 r. w Krakowie. W latach 1953 – 1959 studiował filozofię i teologię w seminarium OO. Dominikanów w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1958 r. w Krakowie z rąk bp. Herberta Bednorza, sufragana katowickiego. W latach 1959 – 1962 odbył specjalistyczne studia z teologii dogmatycznej w KUL w Lublinie, które uwieńczył pracą magisterską i licencjatem w 1962 r. Na mocy posłuszeństwa zakonnego został skierowany na urząd gwardiana w Bieczu, a następnie wskutek prześladowań ówczesnych władz państwowych został powołany na sekretarza Prowincji i magistra kleryków w Krakowie. Ponownie, w roku 1966 podjął studia specjalistyczne w KUL, gdzie obronił w 1970 r. pracę doktorską, której promotorem był ks. prof. Wincenty Granat. Pełnił posługę duszpasterską w naszych klasztorach: w Krakowie św. Kazimierza, Kazimierzu Dolnym, Bieczu, Krakowie – Bronowicach, Wieliczce i Krakowie – Azorach. Od sierpnia 1981 r. należał do Wspólnoty w Krakowie – Azorach.

Był adiunktem na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), gdzie wykładał teologię systematyczną. Ponadto prowadził zajęcia w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie Stradomiu, w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie oraz w WSD Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach i naszym WSD w Krakowie – Bronowicach, a także w Seminarium Archidiecezji Krakowskiej i WSD Paulinów w Krakowie na Skałce. Był członkiem Towarzystwa Teologicznego w Krakowie i Towarzystwa Dogmatyków Polskich. Brał czynny udział w wielu sympozjach naukowych, sesjach, seminariach, kongresach i konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Pod jego kierunkiem powstały 44 prace magisterskie, a jego bibliografia obejmuje ponad trzysta siedemdziesiąt artykułów naukowych, encyklopedycznych, recenzji oraz prac popularnonaukowych z zakresu teologii dogmatycznej, historii teologii polskiej i zagranicznej, ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz franciszkanizmu.

Przez długie lata pełnił funkcję wicepostulatora sprawy beatyfikacyjnej sługi Bożego br. Alojzego Kosiby OFM. To dzięki jego staraniom ukazała się znana powszechnie książka pt. „Patron maluczkich. Brat Alojzy Kosiba”, zawierająca obok podstawowego materiału dokumentacyjnego autorstwa o. Wenantego Miziniaka, wiele serdecznych wspomnień o Alojzeczku, poezji jemu poświęconych, zapisów wygłoszonych kazań i przemówień. Przyczynił się do przygotowania urzędowego zbioru dokumentów procesowych „Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis”, złożonego w 2007 roku w rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacji. Był również wicepostulatorem w procesach beatyfikacyjnych papieża i tercjarza franciszkańskiego św. Jana XXIII (na Polskę) oraz franciszkańskich błogosławionych polskich męczenników II wojny światowej: o. Narcyza Turchana OFM, o. Krystyna Gondka OFM, br. Marcina Oprządka OFM i br. Brunona Zembola OFM.

Ceremonie pogrzebowe rozpoczęły się w naszym kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie – Azorach w piątek 23 kwietnia o godzinie 10.00 odmówieniem Różańca w intencji Zmarłego. Mszy św. pogrzebowej o godz. 11.00 przewodniczył krakowski biskup pomocniczy ks. bp Janusz Mastalski, koncelebrowało 41 księży, m.in.: Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, były Prowincjał o. Wacław Michalczyk OFM, Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM; definitorzy: o. Nikodem Gdyk OFM, o. Klaudiusz Bartos OFM, o. Krzysztof Bobak OFM i o. Grzegorz Chomiuk OFM; rektor WSD o. Norbert Cebula OFM, moderator formacji ciągłej o. Alojzy Warot OFM, Animator ds. Powołań Piotr Gądek OFM oraz pełniący posługę duszpasterską we Włoszech o. Piotr Mróz OFM.

Na początku Mszy św. ks. bp Janusz Mastalski odczytał list kondolencyjny nadesłany przez metropolitę krakowskiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego.

Homilię pogrzebową wygłosił rektor WSD o. Norbert Cebula OFM.

W ceremoniach pogrzebowych uczestniczyli wierni z Krakowa – Azorów, krewni śp. o. Salezego, klerycy, nowicjusze i Siostry zakonne. Służbę liturgiczną pełnili nasi klerycy i azorska LSO.

Po Eucharystii w mowę pożegnalną wygłosił Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM oraz miejscowy gwardian i proboszcz o. Klaudiusz Bartos OFM.

Po Mszy św. ciało śp. o. Salezego Brzuszka OFM zostało odprowadzone na Cmentarz Rakowicki w Krakowie i złożone w grobowcu franciszkańskim.

Na zakończenie ceremonii pogrzebowych przedstawiciel rodziny śp. o. Salezego odczytał list pożegnalny, jaki nadesłała z Perth w Australii siostrzenica Zmarłego, Marianna Brzuszek.

W naszych modlitwach polecajmy Panu Bogu śp. o. Salezego.

R. I. P.


N A D E S Ł A N E   K O N D O L E N C J E

1. Ks. abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski

Kraków, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Droga Rodzino śp. Ojca Salezego Bogdana Brzuszka,

Drodzy Ojcowie i Bracia Zakonu Ojców Franciszkanów,

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Ojca dr. Salezego Bogdana Brzuszka OFM, którego Pan Bóg obdarzył łaską życia oddanego na szczególną służbę Bogu i Kościołowi. Łącząc się duchowo z Rodziną i Rodziną Zakonną Ojców Franciszkanów, a także z Wszystkimi, których ta śmierć napełniła bólem, pragnę przekazać wyrazy serdecznego współczucia i zapewnić o modlitwie.

Jego życie związane było z życiem Kościoła Krakowskiego. Był adiunktem na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II), gdzie wykładał teologię systematyczną. Prowadził zajęcia w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Był również wicepostulatorem w procesach beatyfikacyjnych papieża i tercjarza franciszkańskiego, Jana XXIII, Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby oraz polskich męczenników II Wojny Światowej. Był cenionym spowiednikiem. Od 45 lat był duszpasterzem w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie – Azorach. Założył Akcję Katolicką na Azorach.

W Jezusie Chrystusie, jak głosi Prefacja o zmarłych: „zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieuchronna konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności”. Jestem głęboko przekonany, że dobre czyny śp. Ojca Salezego zostaną trwale zapisane w Księdze Życia. Niech Jezus Chrystus, Zwycięzca śmierci, który daje odkupienie, przyjmie zmarłego Ojca Salezego do swego Królestwa, aby tam wraz z Najświętszą Maryją Panną i wszystkimi Świętymi mógł wychwalać wielkie Miłosierdzie Boże,

Łączę się z Rodziną, Ojcami Franciszkanami i ogarniam serdeczną modlitwą, udzielając wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

(-) + Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski


2. Ks. bp. Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP

 Warszawa, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Czcigodny Ojcze Prowincjale,

ze smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci o. dr. Salezego Bogdana Brzuszka OFM. Nie mogąc osobiście uczestniczyć w ostatnim na tej ziemi pożegnaniu Zmarłego, na ręce Czcigodnego Ojca Prowincjała pragnę złożyć wyrazy współczucia członkom Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych, do której Zmarły należał. Proszę o przyjęcie zapewnienia o jedności w żałobie ze zgromadzonymi w świątyni wokół trumny Waszego Współbrata, także z Jego Rodziną i Przyjaciółmi.

Osoba drogiego nam śp. Ojca Salezego była mi bliska poprzez parafię, z której się wywodzę. Nieodżałowany Ojciec Doktor – co zawsze z dumą podkreślam – był moim krajanem. Pełnymi wdzięczności wspomnieniami ogarniam Osobę Zmarłego, który odwiedzał rodzinne strony, z pasją krzewiąc w młodym pokoleniu żywe zainteresowanie życiem religijnym. Poruszało mnie także świadectwo rodziny, z której się wywodził. Także jego rodzony brat, zmarły w 2017 r. o. Emil, był członkiem Krakowskiej Prowincji Zakonu Franciszkańskiego.

Wielkie wrażenie na mnie wywierała także jego przepastna wiedza historyczna oraz pasja, z jaką podchodził do kwestii dziejowych, począwszy od minionych wydarzeń kształtujących naszą lokalną społeczność oraz koleje losów rodzinnej parafii. Ze wzruszeniem wspominam również nasze spotkania – niestety zbyt rzadkie.

Chociaż powoli gasły Jego siły fizyczne, moc Jego kapłańskiego serca i siła ducha oddziaływały na otaczające go osoby, umacniając w nich zaufanie Bogu, które teraz gromadzi nas na pełnej nadziei modlitwie o życie wieczne w Ojcowskim Domu dla drogiego nam Ojca Salezego.

Pan powołał go do siebie w okresie Wielkanocnym. Rozważając tajemnicę Zmartwychwstania Pana pragnę przywołać słowa Ewangelii św. Jana: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25-26).

Niech bliskość Jezusa Chrystusa, w którym jest nasz początek i koniec – Alfa i Omega – rozjaśni nasze mroki, przyniesie ukojenie w bólu pogrążonym w żałobie, a wszystkim wyjedna Boże błogosławieństwo.

(-) + Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

 

"Pożegnanie o. Salezego" – artykuł w azorskiej gazecie parafialnej „Nasza Wspólnota”

Smutna wiadomość obiegła ostatnio naszą parafię, we wtorek 20 kwietnia odszedł do Królestwa Niebieskiego o. Salezy Bogdan Brzuszek. Urodzony 3 stycznia 1933 roku we wsi Chruślina, obecnie w gminie Józefów, województwo lubelskie, przeżył więc 88 lat. Chociaż wszyscy widzieliśmy, że ostatnio siły opuszczały już o. Salezego, to wiadomość o Jego śmierci ogromnie nas zasmuciła. Spędził między nami blisko 40 lat, bo do klasztoru franciszkańskiego na Azorach został przeniesiony w 1981 roku. Miał liczne swoje obowiązki, praca naukowa, wykłady w krakowskich uczelniach katolickich, więc formalnie był zwolniony z pracy na rzecz parafii, ale i w tym był mimo wszystko obecny. Wiele osób ceniło go jako spowiednika, odprawiał u nas Msze święte, wygłaszał kazania.

O pracy o. Salezego na rzecz zakonu franciszkanów pewnie będą mówić i pisać inni, którzy lepiej od nas znają temat. Warto jednak może wspomnieć krótko, że był on wieloletnim wykładowcą w wielu wyższych uczelniach kształcących osoby duchowne, w tym oczywiście w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów OFM. Uczestniczył więc w duchowej i intelektualnej formacji wielu kapłanów, sióstr zakonnych oraz osób świeckich. Pod jego kierunkiem powstały 44 prace magisterskie, a jego bibliografia obejmuje ponad 370 artykułów naukowych, encyklopedycznych, recenzji oraz prac popularnonaukowych.

Jego wiedza, zamiłowanie do historii oraz umiejętność poszukiwania informacji w różnych źródłach, znalazła fantastyczne zastosowanie w zbieraniu dokumentacji w procesach beatyfikacyjnych. Był wicepostulatorem w procesie 108 męczenników II wojny światowej, w części dotyczącej zakonników franciszkańskich: o. Narcyza Turchana OFM, o. Krystyna Gondka OFM, br. Marcina Oprządka OFM i br. Brunona Zembola OFM. Miał również bardzo znaczny udział w gromadzeniu dokumentacji dotyczącej Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby. To dzięki staraniom o. Salezego ukazała się książka pt. „Patron maluczkich. Brat Alojzy Kosiba” oraz przygotowany został urzędowy zbiór dokumentów procesowych „Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis” złożony w 2007 roku w rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacji.  Wszyscy mamy nadzieję, że proces Brata Alojzego zakończy się aktem beatyfikacji. Ojciec Salezy był również wicepostulatorem w procesach beatyfikacyjnych papieża i tercjarza franciszkańskiego św. Jana XXIII (na Polskę).

W naszej parafii o. Salezy zaangażował się mocniej w połowie lat 90-tych. Nasza niewielka grupka osób zaangażowanych społecznie zaproponowała ówczesnemu proboszczowi, o. Kamilowi Łętowskiemu, wydawanie gazetki parafialnej. Ojciec Kamil poinformował nas, że opieki duchowej i merytorycznej podjął się o. Salezy. Na spotkaniu redakcyjnym ustaliliśmy linię programową pisemka, o. Kamil uzyskał zgodę i błogosławieństwo władz Prowincji zakonnej i 1 kwietnia 1995 roku ukazał się pierwszy numer „Naszej Wspólnoty”. Pisemko, jak wszyscy wiemy, ukazuje się regularnie do dnia dzisiejszego, co jest absolutnym ewenementem. Bardzo duża w tym zasługa o. Salezego, który dbał o poziom zamieszczanych materiałów i sam również do biuletynu pisał, najczęściej o różnych sprawach i wydarzeniach z życia Zakonu. Przedstawiał także sylwetki wielu świętych, pisał o Kościele powszechnym. Nas, świeckich parafian, mobilizował do pisania nie tylko o wydarzeniach parafialnych, ale także o historii i życiu osiedla i parafii, o dawnych mieszkańcach, o sprawach obywatelskich, społecznych. Na comiesięcznych zebraniach redakcyjnych omawiane były materiały do kolejnych numerów. Zebrania bardzo często mocno się przedłużały, bo były okazją do dyskusji i rozmów na różne tematy.

Gdy w latach 1997–98 dojrzała sprawa reaktywowania w Polsce Akcji Katolickiej, nasza redakcyjna grupka stała się zalążkiem oddziału parafialnego AK, powołanego dekretem biskupim jesienią 1998 roku. Z mocy statutu kościelnym asystentem powinien być proboszcz, ale może delegować innego kapłana. Ojciec Kamil znów zwrócił się do o. Salezego, a On się tego podjął. Okazało się przy tym, że w przeszłości wiele czytał na temat Akcji Katolickiej przy zbieraniu materiałów do swojej pracy doktorskiej, poświęconej apostolstwu wiernych świeckich. Opiekował się nami przez 12 lat, a dobre relacje trwały do ostatnich dni. Wielką pomoc od o. Salezego uzyskaliśmy także przy przygotowaniu wystawy jubileuszu 40-lecia naszej świątyni i 80-lecia parafii w grudniu 2019 roku. Swoją dokumentalną pasję kontynuował do końca, zbierając materiały do książkowego opracowania historii duszpasterstwa franciszkańskiego i parafii na Azorach. W Jego komputerze jest przeszło 200 stron surowego jeszcze tekstu i naszym zadaniem jest, aby ta ostatnia praca o. Salezego została dokończona.

Dobry Boże, spójrz łaskawym i miłosiernym okiem na wszystkie owoce życia o. Salezego i obdarz Go nagrodą wiecznego życia w społeczności świętych.

Zenon Sułek

Nasza Wspólnota Nr 4 (306), Rok XXVII

© CRT 2012