Aktualności

15.05.2021

W 81 rocznicę męczeńskiej śmierci w Katyniu Br. kpt. Dominika Ignacego Drabczyńskiego OFM – kapelana Wojska Polskiego


Kleryk, student teologii Br. Dominik Drabczyński OFM z krakowskiej Prowincji Matki Bożej Anielskiej we wrześniu 1939 r., po napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, z polecenia Prowincjała udał się wraz z innymi naszymi klerykami z Wieliczki „na wschód” do klasztoru w Chełmie Lubelskim.

Tam, za zgodą przełożonych zgłosił się na ochotnika jako sanitariusz wojskowego szpitala polowego „Armii Lublin”, mieszczącego się w budynkach klasztoru chełmskiego. Po napaści 17 września 1939 r. Armii Czerwonej na Polskę i toczeniu przez Wojsko Polskie zaciekłych walk na obu frontach ewakuowano szpital z Chełma, a wraz nim udał się na wojskowy szlak sanitariusz Br. Dominik. Razem z oddziałem szpitalnym został wzięty do niewoli przez sowietów w rejonie Hrubieszowa ok. 23 września i włączony przez nich do spisu jako „porucznik”. W listopadzie 1939 r. w transporcie z oficerami polskimi znalazł się w obozie jenieckim w Kozielsku. Między 11 a 13 maja 1940 r. (daty wg ustaleń z 2020 r.) został zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy, a jego ciało wrzucone do Dołu Śmierci nr 8 w Lesie Katyńskim. Był w 24 roku życia. – Jest kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari nadanym zbiorowo w 1976 r. przez Prezydenta RP na Uchodźstwie prof. S. Ostrowskiego: żołnierzom polskim "zgładzonym w Katyniu i innych nieznanych miejscach kaźni, dla upamiętnienia ofiary ich życia, w imię Niepodległości Polski".  W 2007 r. minister obrony narodowej Aleksander Szczygło mianował go pośmiertnie na stopień kapitana WP. W 2009 r. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska zgłosiła kl. kpt. Dominika Ignacego Drabczyńskiego OFM do Ośrodka Dokumentacji Kanonizacyjnej Męczenników Wschodu. Jest jedynym alumnem bez święceń, obok 22 kapłanów kapelanów, przedstawionych jako kandydatów do procesu beatyfikacyjnego.

12 maja 2019 r. na terenie Drogi Krzyżowej przy Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej została poświęcona Aleja Dębów Pamięci (33) Kapelanów Katyńskich, a wśród nich br. kpt. Dominikowi I. Drabczyńskiemu OFM.

W środę 12 maja 2021 r. Wikariusz Prowincji br. Rufin Maryjka OFM o godz. 18.00 odprawił w Sanktuarium przy ołtarzu Matki Bożej Kalwaryjskiej – Pacławskiej uroczystą Mszę św. w intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego kandydatów zatwierdzonych przez Kościół – Katyńskich Kapelanów męczenników. Wziął też udział w Nieszporach z ludem w bazylice oraz w Nabożeństwie Majowym, w których uczestniczyła cała Wspólnota zakonna wraz z nowicjuszami. Wdzięczność należy się Braciom Mniejszym Konwentualnym za życzliwe, braterskie przyjęcie, w szczególności Gwardianowi o. Krzysztofowi Hura OFMConv, który jest jednym z projektodawców upamiętnienia Kapelanów Katyńskich na tamtejszej kalwarii. O. Rufin wręczył Gwardianowi podczas kolacji w refektarzu dwa egzemplarze książki, autorstwa o. Salezego Brzuszka OFM Biografii o Bracie Dominiku: dla Wspólnot Sanktuarium i Nowicjatu.

(na zdjęciu: o. ppor. rez. Rufin OFM z gwardianem Sanktuarium o. Krzysztofem Hura OFMConv)

© CRT 2012