Aktualności

12.06.2021

Zakończenie obrad Rady Plenarnej Prowincji 2021


Trzeci dzień Rady Plenarnej, środę 9 czerwca br., również rozpoczęto wspólną Jutrznią oraz modlitwami i lekturą fragmentu Reguły św. Franciszka z Asyżu. Moderatorem tego dnia obrad był o. Nikodem Gdyk OFM.

Przed rozpoczęciem obrad o. Rufin Maryjka OFM streścił życiorys br. Dominika Drabczyńskiego OFM, który we wrześniu 1939 r. zaciągnął się do polskiego wojska jako sanitariusz oraz zaprezentował kopię peleryny oficerskiej z 1936 r., jakiej oprócz habitu miał używać br. Dominik i dlatego został uznany przez sowietów za oficera i rozstrzelany w Katyniu.

Trzeci dzień obrad Rady był poświęcony ewangelizacji i misjom w szerokim tego słowa znaczeniu. Jako pierwszy wystąpił prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji i Misji o. Teodor Knapczyk OFM, który przedstawił pracę Sekretariatu i prężną działalność Wspólnoty ewangelizacyjnej „Culmen et fons”.

W dyskusji dotyczącej tej tematyki głos zabrali: o. Łukasz Buksa OFM, o. Nikodem Gdyk OFM, o. Piotr Gądek OFM, o. Teodor Knapczyk OFM, o. Franciszek Szajer OFM, o. Norbert Cebula OFM, o. Grzegorz Chomiuk OFM, o. Rufin Maryjka OFM i o. Wacław Michalczyk OFM.

Została zaprezentowana odnowiona figury Matki Bożej, która wielokrotnie przed II wojną światową towarzyszyła pielgrzymom z Polski do Ziemi Świętej. Peregrynacja tej figury rozpocznie się w naszych Wspólnotach w październiku br., w ramach obchodzenia Jubileuszu 400-lecia istnienia naszej Prowincji.

Po przerwie zostało zaproponowane powołanie grupy, która zajęłaby się zredagowaniem konkretnych wniosków i propozycji z Rady Plenarnej Prowincji 2021, jako pomoc dla Zarządu Prowincji i ewentualnych uchwał przyszłej Kapituły Prowincjalnej 2023. W skład tej grupy wybrano sekretarzy, moderatorów i animatorów poszczególnych referatów i o. Łukasza Buksę OFM. Ustalono, że ostatecznie zredagowaniem tych propozycji zajmie się o. Norbert Cebula OFM, Sekretarz ds. Formacji i Studiów.

Nastepnie prowincjalny Koordynator Asystentów FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej o. Wojciech Hołuj OFM zreferował sprawy związane z Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Nie przy wszystkich naszych klasztorach istnieje FZŚ, który w obecnym roku przeżywa Jubileusz 800-lecia swojego istnienia. O. Wojciech jest także asystentem regionalnym Regionu małopolskiego z ramienia naszego Zakonu. W ramach swoich obowiązków od 2017 r. odwiedził wszystkie nasze klasztory przeprowadzając niedziele powołaniowe do FZŚ i spotykał się ze wspólnotami lokalnymi, które są różne co do liczebności.

Wywiązała się dyskusja dotycząca zagadnień asystencji FZŚ i MF, w której udział wzięli: o. Rufin Maryjka OFM, o. Franciszek Szajer OFM, o. Alojzy Warot OFM, o. Piotr Gądek OFM, o. Stanisław Mazgaj OFM, o. Wojciech Hołuj OFM, o. Tomasz Kobierski OFM, i o. Edmund Urbański OFM.

Po obiedzie Bracia radni udali się do Wieliczki, gdzie w kaplicy Porcjunkuli odmówiono o godz. 15.15 Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie została odprawiona Msza św. o Matce Bożej Anielskiej w intencji Braci pracujących na misjach i o ducha misyjności w Prowincji oraz o powołania do naszej Prowincji, szczególnie misyjne. Eucharystii przewodniczył kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki i gwardian miejscowej Wspólnoty o. Damian Bieńkowski OFM.

Okolicznościową homilię wygłosił o. Rufin Maryjka OFM.

Po krótkiej przerwie, w wielickiej Porcjunkuli odmówiono Nieszpory, w czasie których zgromadzeni Bracia uroczyście odnowili śluby zakonne.

Nabożeństwo zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem przed kaplicą Porcjunkuli, która jest pierwszą w świecie wierną kopią franciszkańskiej Porcjunkuli w Asyżu.

Następnie Bracia udali się na modlitwę do kaplicy Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki, gdzie znajduje się sarkofag z doczesnymi szczątkami Czcigodnego Sługi Bożego br. Alojzego Kosiby OFM.

Po kolacji była jeszcze okazja modlitewnego nawiedzenia celi br. Alojzego – Patrona Maluczkich.

*     *     *     *     *

Czwartek 10 czerwca, ostatni dzień Rady Plenarnej Prowincji 2021, rozpoczęto wspólną Jutrznią w kaplicy seminaryjnej. Po niej Bracia zwiedzali prowincjalne Muzeum Misyjne, które znajduje się w gmachu naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie – Bronowicach.

Moderatorem ostatniej, VI sesji plenarnej poświęconej misjom ad gentes, był prowincjalny Animator Misji ad gentes i zarazem Komisarz Ziemi Świętej o. Nikodem Gdyk OFM. W swoim wystąpieniu przedstawił sprawy personalne i ekonomiczne związane z naszą działalnością misyjną oraz problematykę powołań do tej działalności. M.in. przypomniał, że w tym roku przypada jubileusz 50-lecia podjęcia działalności misyjnej w naszej Prowincji po II wojnie światowej.

Następnie problematykę misyjną przybliżył Braciom o. Jonasz Madej OFM – aktualnie przebywający na urlopie w Polsce kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i proboszcz parafii w Abong’ Mbang w Kamerunie.

Sesję roboczą zakończono przyjęciem uchwał i wniosków; w dyskusji nad ich ostateczną redakcją głos zabrali: o. Norbert Cebula OFM, o. Alojzy Warot OFM, o. Teodor Knapczyk OFM, o. Rufin Maryjka OFM, o. Piotr Gądek OFM, o. Grzegorz Chomiuk OFM, o. Franciszek Szajer OFM, o. Tomasz Kobierski OFM, o. Jacek Koman OFM i o. Mariusz Tabor OFM.

Rada Plenarna Prowincji 2021 zakończyła się Mszą św. o naszych błogosławionych Męczennikach, celebrowaną w kaplicy seminaryjnej, w intencji dziękczynnej za dar jubileuszu Prowincji i wszelkie dobro, jakie Bóg na przestrzeni wieków w naszej Prowincji działał i działa przez posługę Braci. Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię o. Wacław Michalczyk OFM.

Po Mszy św. Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM dokonał uroczystego rozesłania radnych Rady Plenarnej Prowincji 2021 i zaproszonych na nią gości. W Radzie czynnie uczestniczyło 24 radnych i 2 zaproszonych gości.

© CRT 2012