Aktualności

13.07.2021

Nowy Minister Generalny Braci Mniejszych


W rzymskim Międzynarodowym Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi 3 lipca 2021 r. rozpoczęła się Kapituła Generalna Zakonu Braci Mniejszych.

Obrady kapituły zwykle trwają miesiąc, czas obrad tegorocznej został skrócony do 2 tygodni. 117 Braci kapitulnych we wtorek 13 lipca 2021 r. w Rzymie wybrało na Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych o. Massimo Fusarellego OFM.

 

O. Massimo Fusarelli OFM

Urodził się w Rzymie 30 marca 1963 r. Uczęszczał do liceum klasycznego, uzyskując świadectwo dojrzałości w 1982 r. Zakon Braci Mniejszych poznał w parafii św. Franciszka w Tivoli, dojrzewając do wyboru życia zakonnego. Nowicjat franciszkański rozpoczął dnia 28 lipca 1982 r., pierwszą profesję złożył 30 lipca 1983 r. Studiował filozofię i teologię w ówczesnym Papieskim Ateneum Antonianum, uzyskując tytuł bakalaureatu z teologii w 1988 r. W tymże roku rozpoczął studia licencjackie. Śluby wieczyste złożył 8 stycznia 1989 r., natomiast święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 30 września 1989 r. W 1992 r. obronił pracę doktorską z teologii patrystycznej w Instytucie Papieskim Patristico Augustinianum. W latach 1991 – 1996 był wykładowcą teologii patrystycznej w Instytucie Nauk Religijnych ówczesnego Papieskiego Ateneum Antonianum. W latach 1990 – 1999 był animatorem duszpasterstwa powołań i młodzieży w Lazio, 1996-1999 krajowym koordynatorem duszpasterstwa powołań. Był członkiem Rady Kapłańskiej najpierw diecezji Sabina, a następnie diecezji rzymskiej; oddał się posłudze formowania osób konsekrowanych poprzez głoszenie rekolekcji. W latach 1999-2003 był formatorem profesów czasowych, Definitorem Prowincjalnym i Prowincjalnym Moderatorem Formacji Ciągłej, zaś 2003-2009 pełnił funkcję Sekretarza ds. Formacji i Studiów Zakonu Braci Mniejszych w Kurii Generalnej. Następnie sprawował urząd Moderatora Formacji Ciągłej (2009-2011) i Sekretarza ds. Formacji i Studiów (2011-2014) w macierzystej Prowincji. W 2013 r. został wyznaczony przez Ministra Generalnego na Delegata i Wizytatora Generalnego do przeprowadzenia procesu zjednoczenia sześciu prowincji Zakonu Braci Mniejszych północnych Włoch. Od września 2017 był gwardianem i proboszczem parafii św. Franciszka a Ripa w Rzymie, odpowiedzialnym za projekt troski o ubogich. Na Kapitule Prowincjalnej dnia 2 lipca 2020 r. został wybrany Ministrem Prowincjalnym Prowincji św. Bonawentury we Włoszech, w tymże roku został wybrany prezesem Konferencji Włoskiej Zakonu Braci Mniejszych.

13 lipca 2021 r. Kapituła Generalna wybrała o. Massimo Fusarellego OFM Ministrem Generalnym Zakonu Braci Mniejszych – 121 następcą św. Franciszka z Asyżu

© CRT 2012