Aktualności

26.07.2021

Dzień „Pro Terra Sancta”


Na zaproszenie ks. Zbigniewa Białasa - rektora i kustosza Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w niedzielę 18 lipca 2021 r., odbył się „Dzień na rzecz Ziemi Świętej”.

Na Mszach świętych o. Nikodem Gdyk OFM – Komisarz Ziemi Świętej wygłosił okolicznościowe kazania, w których m.in. przypomniał apel papieża Pawła VI z adhortacji apostolskiej „Nobis in animo”: Na tej ziemi obok Świątyń i Miejsc Świętych, znajduje się i działa żywy Kościół, Wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa... Niech chrześcijanie całego świata okażą się szczodrzy i wspaniałomyślni i starają się wspierać Kościół Jerozolimski czy to miłością swoich modlitw, czy żarliwością swojej woli, czy wreszcie jakimś widomym znakiem swojej z nim solidarności.

Franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej z ramienia Stolicy Apostolskiej odpowiedzialni są za utrzymanie Miejsc Świętych i pomoc na rzecz mniejszości chrześcijańskiej. Kustodia do rozwijania właściwej sobie działalności potrzebuje stałego wsparcia – zarówno duchowego, jak i materialnego – ze strony chrześcijan z całego świata. Jest ono szczególnie potrzebne w dobie pandemii koronawirusa. Brak pielgrzymów sprawił, że sanktuaria są puste, hotele i restauracje pozamykane, sklepy z dewocjonaliami nie dostarczają już pracy i środków do życia dla tysięcy rodzin chrześcijańskich w Betlejem.

Od wielu lat Syria cierpi z powodu wojny domowej; pomocy potrzebują nasi chrześcijanie w Libanie, Jordanii i Egipcie. Co jakiś czas odzywa się konflikt izraelsko-palestyński. Garstka miejscowych chrześcijan czeka na naszą solidarność. Organizowaniem tej pomocy w imieniu Kustodii, a tym samym Kościoła zajmują się właśnie komisariaty Ziemi Świętej na całym świecie.

Idea ich powstania sięga XV wieku. Dokładnie14 lutego 1421 roku, czyli 600 lat temu, papież Marcin V bullą His quae pozwolił na utworzenie pierwszych Komisariatów i Komisarzy w krajach chrześcijańskich, w celu przyjmowania i zbierania ofiar, koniecznych dla utrzymania misji braci na Bliskim Wschodzie.

Przed sanktuarium na stoisku Komisariatu Ziemi Świętej można było nabyć dewocjonalia, książki i czasopismo „Ziemia Święta”. Natomiast do skarbony zbierane były datki na chrześcijan w Syrii i Libanie. Za wszelkie modlitwy i „dar serca” składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

za: https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Fundacja-Komisariat-Ziemi-%C5%9Awi%C4%99tej-343126110374139/

© CRT 2012