Aktualności

20.08.2021

„Noc Cracovia Sacra 2021” w Sanktuarium św. Kazimierza w Krakowie


W dniach 14 i 15 sierpnia 2021 r. odbyła się czternasta edycja „Nocy Cracovia Sacra” pod hasłem „Wizerunki Maryjne w sztuce sakralnej”, przedsięwzięcia ukazującego fenomen religijny miasta, częstokroć nazywanego drugim Rzymem. W swoim kształcie, charakterze i bogactwie programowym nie ma ona odpowiednika w całej Europie.

W jej ramach w naszym Sanktuarium św. Kazimierza Królewicza przy ul. Reformackiej 4 w Krakowie, w uroczystość Wniebowzięcia NMP w niedzielę 15 sierpnia br. o godz. 20.15, odbył się premierowy spektakl: „Madonno, krakowska Madonno”, w wykonaniu artystów Teatru Loch Camelot i chóru kameralnego Auxilium.

Z Teatru Loch Camelot wystąpili: Kinga Nurkowska, Barbara Stępniak – Wilk, Katarzyna Wrońska, Joanna Wójtowicz, Karolina Patla, Justyna Schneider, Stanisław Rzepiela, Łukasz Kozub, Bartosz Buława, Wiktor Kwarciak i Krzysztof Prystupa oraz muzycy: Ewa Kornecka, Stanisław Rzepiela, Natalia Miś i Krzysztof Bylica. Artyści zaprezentowali na nim teksty poetów polskich (m.in. św. Jana Pawła II, Michała Chludzińskiego, Bronisława Maja, ks. Jana Twardowskiego, Jerzego Lieberta, Haliny Poświatowskiej, Cypriana Kamila Norwida, Jana Lechonia, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) pod kierownictwem artystycznym i scenografią Ewy Korneckiej.

Chór kameralny Auxilium, pod dyrekcją Stanisława Rzepieli, wykonał utwory:
- św. Nektariusza z Eginy – bizantyjski hymn „Agni Parthene”
- Igora Strawińskiego – „Ave Maria”
- Piotra Czajkowskiego – „The Crown of Roses”
- Henryka Mikołaja Góreckiego – „O Matko miłościwa”
- Charlesa Villersa Stanforda – „When Mary through the garden went”
- Arvo Pärt – „Bogoroditse Djevo”.

W chórze Auxilium wystąpili:
soprany: Anna Pietrzycka, Dorota Bentke i Agnieszka Pietrzyk;
alty: Joanna Stolarska, Anna Wyżga i Agata Drobniak;
tenory: Dominik Put, Mateusz Kućmierczyk i Ireneusz Baran;
basy: Łukasz Bubula, Jakub Figus, Piotr Stankoski i Fryderyk Górski.

W koncercie również wykorzystano fragment poematu „Madonny krakowskie” Michała Chludzińskiego oraz teksty i pieśni ze spektaklu „Madonny Matki” A Grochowicz/Ewy Korneckiej.

Organizatorem „Nocy Cracovia Sacra 2021” jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa we współpracy krakowskimi klasztorami i kościołami. Każdej nocy zaplanowano specjalne wystawy, koncerty, spektakle oraz oprowadzanie po najpiękniejszych świątyniach Krakowa. Zwiedzający mieli okazję obejrzeć m.in. rzadkie dokumenty oraz najcenniejsze eksponaty oraz poznać historię krakowskich zakonów.

*     *     *     *     *

Większość z nas, przyglądając się „krakowskim Madonnom” – wizerunkom Madonn znajdujących się w krakowskich kościołach i klasztorach, bez względu na wyznanie czy światopogląd, postrzega je dziś przede wszystkim jako dzieła sztuki.

Oczywiście dla osób wierzących są one przedmiotem kultu, religijnej kontemplacji; dla wątpiących zaproszeniem do przestrzeni sacrum. Dla wszystkich, mniej lub bardziej świadomie, odczytywanie często bardzo skomplikowanej i niejednoznacznej symboliki ikony czy obrazu, jest możliwością dotknięcia tego, co niedotykalne, podświadome i archetypiczne. Jednak podczas obcowania z dziełem sztuki, czy przedmiotem kultu zapominamy, że „krakowskie Madonny” to przede wszystkim kobiety. Kobiety różnych epok, które choć przedstawione często w diametralnie różny sposób, to identyczne w tym, co jest jednym z fundamentów kobiecości w ogóle, czyli w macierzyństwie. Spróbujmy spojrzeć dziś na nie również, jak na zwykłe kobiety na różnych etapach macierzyństwa. Zwykłe i niezwykłe, bo przecież nieporównywalne z niczym jest bycie matką, bez względu na to, czy jest się Matką Boga, czy zwykłego człowieka.

(z folderu spektaklu)

W wielu krakowskich kościołach i klasztorach od wieków czczone są obrazy Maryjne, najliczniejszą grupę tworzą tzw. Hodegetrie krakowskie – najstarszy i najbardziej rozpowszechniony typ ikonograficzny przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Nazwa związana jest z klasztorem Hodegon w Konstantynopolu, gdzie był przechowywany pierwowzór obrazu. W kulcie tych wizerunków duchowość ściśle spleciona jest z historią Polski i dziejami Krakowa (wojny, klęski żywiołowe, epidemie).

Matka Boża "Chórkowa"
Klasztor Dominikanów (ok. XIII w.)

© CRT 2012