Aktualności

06.09.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego w Prywatnym Liceum Ojców Franciszkanów w Wieliczce


Nowy rok szkolny rozpoczął się uroczystą Mszą św. o godz. 12.00 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki, której przewodniczył Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych - o. Jacek Koman OFM.

Koncelebrowali: Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM, dyrektor Liceum o. Krzysztof Bobak OFM, prefekt o. Wacław Bujak OFM, definitor o. Grzegorz Chomiuk OFM i o. Lech Dorobczyński OFM.

Wśród zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole oraz Adam Panuś (sekretarz Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka), Henryk Gawor (Wicestarosta Wielicki) oraz Aleksandra Ślusarek.

Po Eucharystii mogliśmy wysłuchać wykładu inauguracyjnego pt. ,,Świętość to ,,nie” normalność. Inspirujące życie bł. Piotra Jerzego Frassatiego”, który wygłosił o. Lech Dorobczyński OFM. O. Lech opowiedział nam jak wyglądało życie bł. Piotra, który służył chorym i biednym, zajmował się sierotami i żołnierzami powracającymi z I wojny światowej, a także kochał góry i zmarł zaledwie w wieku 24 lat na chorobę Heinego – Medina. Tym wykładem o. Lech chciał nam przybliżyć jego postać oraz pokazać przykład osoby, która tak wiele zrobiła dobrego dla innych, mimo zaledwie 24 lat życia.

Po wykładzie udaliśmy się na wspólny obiad z nadzieją, że nowy rok szkolny będzie dla nas lepszy niż poprzedni i da możliwość na naukę stacjonarną w szkole.

Agnieszka Michalik
Sekretarz Szkoły

za: http://www.franciszkanie.edu.pl/rozpoczecie-roku-szkolnego-v3

© CRT 2012