Aktualności

22.09.2021

Srebrny jubileusz o. Dariusza Sambory OFM


W piątek 17 września 2021 r., w święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, obchodziliśmy jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich o. Dariusza Sambory OFM.

Ojciec Jubilat do Zakonu wstąpił 14 sierpnia1989 r. w Zakliczynie; święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. w Jerozolimie z rąk patriarchy łacińskiego ks. bpa Michela Sabbah. Uroczystości jubileuszowe odbyły się we Wspólnocie w Krakowie – Bronowicach Wielkich. Ich centralnym punktem była Eucharystia, sprawowana o godz. 18.00 w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w intencji dziękczynnej za dar kapłaństwa, której przewodniczył sam Ojciec Jubilat. Na początku Mszy św. delegacje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Rady Parafialnej i parafian oraz dziekan kleryków WSD kl. Łukasz Gryzło OFM złożyli Jubilatowi życzenia i wręczyli kwiaty.

Następnie miejscowy gwardian i proboszcz o. Eligiusz Dymowski OFM serdecznie powitał przybyłych gości i dziękował o. Dariuszowi za owocną posługę nie tylko w parafii, ale także jako wicekomisarza Ziemi Świętej i wiceanimatora ds. Misji ad gentes.

Wśród 21 księży modlących się przy ołtarzu, byli między innymi: Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, komisarz Ziemi Świętej i definitor o. Nikodem Gdyk OFM, definitorzy: o. Krzysztof Bobak OFM i o. Grzegorz Chomiuk OFM, rektor WSD o. Norbert Cebula OFM, były Prowincjał o. Wacław Michalczyk OFM, misjonarz w Kamerunie o. Jonasz Madej OFM, dyrektor Centrum Informacji Chrześcijańskiej w Jerozolimie o. Tomasz Dubiel OFM, gwardian i proboszcz bronowicki o. Eligiusz Dymowski OFM oraz księżą uczestniczący w pielgrzymkach do Ziemi Świętej, których przewodnikiem z ramienia Komisariatu Ziemi Świętej był o. Dariusz.

Okolicznościową homilię wygłosił o. Nikodem Gdyk OFM.

Oprawę muzyczną Mszy św. ubogacił śpiew krakowskiego zespołu „Anno Domini”.

Na zakończenie Eucharystii Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM złożył Ojcu Jubilatowi w imieniu własnym oraz całej Braterskiej Wspólnoty Prowincjalnej szczere i serdeczne gratulacje, a równocześnie podziękował za wszelkie dobro, jakie o. Dariusz wniósł w naszą Prowincję zakonną posługując w różnych, także odległych od Ojczyzny miejscach.

Natomiast Ojciec Jubilat dziękował Bogu za wszelkie otrzymane łaski - zwłaszcza za dar kapłaństwa, przedstawił swój życiorys oraz przypomniał miejsca, w których pracował – ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Świętej. Serdecznie podziękował wszystkim przybyłym za pamięć, życzenia i ofiarowany dar modlitwy.

Radość z Srebrnego Jubileuszu 25 lat kapłaństwa kontynuowano na wspólnym posiłku w refektarzu WSD, gdzie także składano Jubilatowi życzenia, kwiaty i prezenty.

Prośmy Boga, aby swymi łaskami i błogosławieństwem obficie wynagradzał wszelki trud Ojca Jubilata i poświęcenie dla Królestwa Bożego, a Matka Najwyższego Kapłana i nasz Seraficki Ojciec Franciszek zawsze otaczali swoją opieką i upraszali Pokój i Dobro na dalsze, jak najdłuższe lata życia kapłańskiego i zakonnego.

© CRT 2012