Aktualności

02.10.2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/22 Studium Franciszkańskiego w Krakowie – Bronowicach


Już po raz trzeci odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego Studium Franciszkańskiego, kształcącego krakowskich kleryków z zakonu Franciszkanów Konwentualnych, Franciszkanów Kapucynów i z naszej Prowincji.

Rozpoczęła się w piątek 1 października o godz. 10.00 Mszą św. w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie – Bronowicach w intencji kleryków, wychowawców i wykładowców, której przewodniczył Minister Prowincjalny i zarazem przewodniczący Kapituły Studium Franciszkańskiego o. Jacek Koman OFM; koncelebrowało 27 kapłanów – wychowawców i wykładowców Studium oraz przedstawicieli Zarządów Prowincji.

O. Jacek w homilii stwierdził, że: trzeba wyraźnie podkreślić, że również dzisiaj, w coraz bardziej zlaicyzowanym społeczeństwie, które zdaje się zatracać sprzed swoich oczu perspektywę Boga i wieczności, świadectwo naszego życia franciszkańskiego, głoszenie Ewangelii ma sens, ponieważ Chrystusowa nauka jest i zawsze będzie właściwą odpowiedzią na najgłębsze tęsknoty, oczekiwania i pragnienia człowieka. Trzeba ją jednak, tę prawdę, rzetelnie poznać, studiować, a zwłaszcza obcować z nią na kolanach przed Bogiem, aby ją później głosić z mocą Ducha Świętego i przekazywać jej bogactwo innym. Tym sprzyjającym czasem na przyswojenie tego ewangelicznego i franciszkańskiego ducha jest właśnie okres seminarium, okres studiów, w czasie, którego studium Pisma Świętego ma pierwszorzędne znaczenie i miejsce.

Ojciec Prowincjał życzył wspólnocie seminaryjnej, profesorom, wykładowcom, wychowawcom, alumnom odważnego podejmowania wszystkich wyzwań, jakie wiążą się z formacją w Studium Franciszkańskim, aby dziś i jutro jego alumni byli autentycznymi świadkami Chrystusa, który wciąż przychodzi do współczesnego człowieka z Ewangelią życia i propozycją łaski zbawienia każdego.

Po krótkiej przerwie na kawę, o godz. 11.20 uczestnicy inauguracji zebrali się w seminaryjnej auli pw. bł. Jana Dunsa Szkota. Gospodarz uroczystości, rektor WSD o. dr Norbert Cebula OFM serdecznie powitał przełożonych zakonnych, formatorów, wychowawców, wykładowców i kleryków z Polski i z zagranicy. Zawierzył wszystkich Panu Bogu i oddał w opiekę patronom Studium - św. Bonawenturze, bł. Apolinaremu z Posat i św. Maksymilianowi Marii Kolbemu, a także założycielowi zakonu - św. Franciszkowi z Asyżu i patronce dnia – św. Teresie od Dzieciątka Jezus.

Sekretarz Studium Franciszkańskiego o. Mariusz Kaczmarski OFMCap przedstawił sprawozdanie za rok akademicki 2020/21.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu Gaude Mater Polonia przez chór kleryków Studium, odbyła immatrykulacja 19 Braci z pierwszego roku – z naszej Prowincji kl. Mateusza Sucheckiego OFM, kl. Sebastiana Wiśniewskiego OFM, kl. Maksymiliana Gwizdały OFM, kl. Marcina Prońko OFM i kl. Huberta Kalińskiego OFM. Od tego roku indeksy są elektroniczne.

Dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich na Wydziale Teologicznym UPJPII, reprezentujący dziekana wydziału, o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv podkreślił, że to, co się tu zaczęło, na tej właśnie auli przed trzema laty, przynosi obfite owoce; to jest duże ubogacenie Uniwersytetu, nie tylko obecnością fizyczną, ale też obecnością intelektualną. Powstają prace naukowe, szereg naszych pracowników zajmuje się tematami franciszkańskimi. Jesteśmy wdzięczni, że jesteście z nami.

W swoich wystąpieniach Ministrowie Prowincjalni: o. Marian Gołąb OFMConv, o. Marek Miszczyński OFMCap, o. Jacek Koman OFM i o. Piotr Pawlik OFMConv z Brna podkreślali radość, że inicjatywa wspólnego franciszkańskiego seminarium żyje, rozwija się i owocuje dzięki łasce Bożej i asystencji Ducha Świętego. Dziękowano o. Marianowi Gołąb OFMConv za podjęcie i nadzorowanie tej wspólnej inicjatywy. O. Piotr Pawlik OFMConv wyraził wdzięczność, że jego Bracia z czeskiej Prowincji mogą się kształcić w Studium Franciszkańskim w Krakowie, gdyż w Czechach nie istnieje żadne seminarium Braci Mniejszych.

Po uroczystym odśpiewaniu studenckiej pieśni hymnicznnej Gaudeamus igitur, wykład inauguracyjny „Przemyśleć istotę Eucharystii na nowo. Refleksje na marginesie uznania anafory Adai i Mari” wygłosił wykładowca teologii dogmatycznej na Uniwersytetach Antonianum i Seraphicum w Rzymie o. dr Paweł Sambor OFM.

Inaugurację zakończono wspólnym obiadem w refektarzu seminaryjnym.

© CRT 2012