Aktualności

11.10.2021

Kraków Bronowice: złożenie profesji uroczystej i ponowienie ślubów czasowych


Wszystkie rodziny trzech gałęzi franciszkańskich na całym świecie radośnie obchodzą w dniu 4 października uroczystość swojego założyciela – św. Franciszka z Asyżu.

Wieczorem w sobotę 2 października 2021 r., w przeddzień wigilii święta naszego Serafickiego Ojca, dwóch naszych Współbraci dokonało aktu prostracji w refektarzu Wyższego Seminarium Duchownego pw. św. Bonawentury w Krakowie – Bronowicach Wielkich. Wyznali oni swoje zaniedbania w dotychczasowym życiu zakonnym oraz świadomość o swojej kruchości, małości i skłonności do grzeszności, zaś Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM nałożył im pokutę.

W poniedziałek 4 października podczas śpiewanej Jutrzni w kaplicy seminaryjnej o godz. 9.00, pięciu naszych kleryków oraz Brat juniorysta na ręce Ministra Prowincjalnego o. Jacka Komana OFM ponowiło profesję zakonną na jeden rok. W ceremonii asystowali: rektor WSD o. Norbert Cebula OFM, definitor i magister profesów czasowych o. Grzegorz Chomiuk OFM. Na zakończenie Jutrzni Ojciec Prowincjał udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Pozostali dwaj Bracia junioryści, profesi czasowi, złożyli roczne śluby zakonne we Wspólnotach, w których pełnią posługę – we Włocławku i w Abong’ Mbang w Kamerunie.

Podczas Mszy św. o godz. 11.00 w bronowickim kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu na ręce Ojca Prowincjała Jacka Komana OFM śluby wieczyste złożyli: kl. Michał Włosik OFM i br. Adam Raczkowski OFM.

Bracia zobowiązali się do poświęcenia całego swego życia dla dobra Zakonu Braci Mniejszych, Kościoła i wszystkich ludzi, wypowiadając słowa profesji: „ślubuję Bogu Ojcu, świętemu i wszechmogącemu: żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości… całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, ...abym osiągnął doskonałą miłość w służbie Boga, Kościoła i ludzi.”

Mszy św. przewodniczył o. Jacek Koman OFM, koncelebrowało 17 kapłanów, m.in. były Prowincjał o. Wacław Michalczyk OFM, o. Norbert Cebula OFM, o. Grzegorz Chomiuk OFM, wicemagister Nowicjatu o. Piotr Mróz OFM, ojciec duchowny Postulatu o. Robert Konik OFM, Prowincjalny Animator ds. Powołań o. Piotr Gądek OFM oraz proboszczowie z rodzinnych parafii braci neoprofesów.

Służbę ołtarza pełnili klerycy naszego WSD; w ceremoniach uczestniczyli nasi Postulanci i delegacja Nowicjuszy.

Podczas Eucharystii świętowano również jubileusz 50-lecia profesji wieczystej o. Ludwika Kurowskiego OFM oraz 25-lecia profesji wieczystej o. Ariela Krzywdy OFM. Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM dziękował Jubilatom za wszelkie dobro, jakie w ciągu swojej posługi kapłańskiej i zakonnej wnieśli w naszą Prowincję oraz wręczył Ojcom Jubilatom upominki.

Na zakończenie Mszy św. br. Adam Raczkowski OFM podziękował przybyłym wiernym za pamięć i modlitwę, zaś przełożonym i wychowawcom za włożony trud i poświęcenie oraz za zaufanie.

Uroczystości zakończono wspólnym obiadem w refektarzu seminaryjnym.

Neoprofesom wieczystym i braciom, którzy ponowili śluby czasowe życzymy obfitości błogosławieństwa i potrzebnych łask Bożych oraz wstawiennictwa św. Franciszka w wytrwaniu w tym, co ślubowali Panu Bogu oraz w ciągłym uświęcaniu się.

© CRT 2012