Aktualności

15.10.2021

XXXVIII Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę


W dniach 14-15 października 2021 r. kilkuset braci zakonnych uczestniczyło na Jasnej Górze w swej 38. ogólnopolskiej pielgrzymce. Przybyli przedstawiciele różnych zgromadzeń i zakonów.

Dwudniowe spotkanie było przede wszystkim braterskim umocnieniem, ale i przypomnieniem, że w ramach życia konsekrowanego istnieje także taka forma służby Bogu i ludziom. Jest to też błaganie o nowe powołania do tej bardzo potrzebnej w Kościele misji.

Zakonników, którzy nie są kapłanami nazywa się braćmi. Bracia są powołani do dawania świadectwa wobec świata: poprzez ślub ubóstwa, że wartości osoby ludzkiej nie określa posiadanie dóbr materialnych; poprzez ślub czystości dają świadectwo własnej wolności, aby móc lepiej odpowiadać na potrzeby innych ludzi; poprzez ślub posłuszeństwa, że w modlitewnym zasłuchaniu można usłyszeć głos wzywającego Boga. Brat zakonny, podobnie jak wszyscy konsekrowani zakonnicy, jest przekonany, że czas poświęcony na modlitwę czyni każde posługiwanie bardziej możliwym i bardziej skutecznym.

Brat zakonny jest takim obrazem Chrystusa brata, który jest pokorny, służy i pomaga, który jest otwarty na każdego z potrzebujących. My swoim życiem zakonnym dajemy przykład, że jesteśmy pokorni w swojej służbie, chociaż ona nie zawsze jest widoczna, nie jest na piedestale, często jest cicha, ale jesteśmy świadectwem tej miłości Chrystusa w Kościele – wyjaśniał  br. Zacheusz Rąpała bernardyn. On swoje powołanie rozeznał na pieszej pielgrzymce tarnowskiej na Jasną Górę. Od początku wiedział, że chce zostać właśnie bratem zakonnym.

Bracia są ważną częścią zakonów i zgromadzeń. Pełnią róże posługi np. zakrystiana, furtiana, ekonoma, dbają o kościół, klasztor i ich otoczenie, są kierowcami, krawcami, kucharzami, ogrodnikami czy organistami. Wśród nich są też nauczyciele, lekarze, dyrektorzy szkół, aptekarze, katecheci, dyrektorzy domów opieki czy domów pielgrzyma. Najwięcej braci jest w zakonach franciszkańskich, u Braci Szkolnych, Bonifratrów, Braci Serca Jezusowego.

Brackie powołanie jest dziś zapomniane, dlatego potrzeba wiele modlitwy o powołania zakonne, modlitwy za młodych ludzi, aby nie bali się wybierać tej drogi.

Pielgrzymka jest także okazją do tego, by w tej wspólnocie zanosić te błagania za przyczyną Matki Bożej – powiedział br. Bernard Kluczkowski, paulin. Zjeżdżamy się z całej Polski, żeby się spotkać i cieszyć bracką wspólnotą. Mamy poszerzony dzień skupienia, są konferencje i modlitwy. Nasze spotkanie jest prośbą i wołaniem o powołania. Pielgrzymka pokazuje też, że taki stan, jak brat, jest w zakonach i jest potrzebny w wielu wymiarach – zauważył br. Bernard.

Bp Adrian Galbas z Ełku podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej uwrażliwiał braci zakonnych, by nie zgubili daru prorockiego, czyli pokazywania słowem i życiem Chrystusa, by byli „przyjaznym znakiem Boga”, co jest sensem życia konsekrowanego. Przestrzegał przed upodobaniem w życiu połowicznym i jałowym, bo „odejścia od Boga dzieją się powoli”. Podkreślił potrzebę radykalizmu, czyli „wkorzenienia się w Ewangelię, w Chrystusa”. Dar proroctwa to jedyny sens życia konsekrowanego w świecie. Może być niewielu. Oczywiście, dobrze, żeby te nasze nowicjaty były pełne ludzi, ale jest w tym coś dramatycznego, że pierwsze pytanie, które stawiamy to ilu macie? A ważne jest – jakich macie. Niech będzie jeden przyjazny znak Boga. To o to chodzi – wyjaśniał bp Galbas. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że jeżeli zakonnik dar prorocki czyli głoszenie Boga „ rozcieńczy” niewiernością, przeciętnym, pustym życiem, to ów dar zniszczy: „co zostaje wtedy? – forma, zwyczaj, habit, słowa konsekracji, gadżety, tylko Boga w tym nie widać”.

Bracia podczas swej pielgrzymki w tym roku podejmują temat „Wymiar maryjny w konsekracji zakonnej”. Spotkanie jest dziękczynieniem za bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Jak zaznaczają to okazja „do spojrzenia na Prymasa Tysiąclecia jako na ojca duchowego konkretnej wspólnoty życia konsekrowanego”.

Chcemy uczyć się od niego pokory i takiego prawdziwego zawierzenia się Matce Bożej. Jego silna wiara i to oddanie Maryi pomogły mu przetrwać także trudny czas. Chcemy uczyć się od niego cichego i pokornego trwania przy Bogu – powiedział br. Piotr Filipek, karmelita bosy.

Specyfiką zakonów męskich jest to, że najczęściej łączą powołanie do życia konsekrowanego z powołaniem do kapłaństwa. Widać dziś znaczący spadek powołań na braci zakonnych. Kiedyś bracia stanowili 20-30 proc. członków wielu instytutów zakonnych, a dzisiaj są to pojedyncze osoby.

Według statystyk Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich zakony męskie w Polsce to wspólnota składająca się z ponad 11 tys. zakonników, w tym ok. 1,2 tys. to bracia, którzy z dobrowolnego wyboru nie przygotowują się do kapłaństwa i nie przyjmują święceń prezbiteratu.

Są zakony typowo brackie, jak bonifratrzy czy bracia szkolni, a większość zgromadzeń przyjmuje chętnych do posługi zakonnej bez święceń kapłańskich. W Zakonie Paulinów swą posługę pełni 70 braci.

W czasie dwóch dni spotkania bracia zakonni m.in. wysłuchali konferencji „O Maryjnym wymiarze konsekracji zakonnej”, świadectwa o bł. Stefanie Wyszyńskim jako ojcu duchowym wspólnoty życia konsekrowanego, uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, modlitwie różańcowej i Apelu Jasnogórskim.

Z naszej Prowincji w pielgrzymce uczestniczyli: br. Franciszek Warchoł OFM, br. Jerzy Wilk OFM, br. Daniel Kozak OFM, br. Lucjusz Wrotniak OFM, br. Bruno Świerczyński OFM, br. Filip Lis OFM i br. Paweł Kościółek OFM. Mszę św. koncelebrował o. Andrzej Duk OFM.

za: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-15263

© CRT 2012