Aktualności

20.11.2021

Postulat 2021/22


W poniedziałek 15 listopada br. w Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy, 6 braci uroczyście rozpoczęło roczny Postulat – pierwszy etap formacji franciszkańskiej.

Po obiedzie Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM rozmawiał indywidualnie z każdym z kandydatów do życia Regułą św. Franciszka z Asyżu oraz z Magistrem Postulatu o. Tomaszem Kobierskim OFM. Po zakończeniu rozmów odbyło się krótkie wspólne spotkanie w sali rekreacyjnej.

Obrzęd przyjęcia do Postulatu Zakonu Braci Mniejszych odbył się o godz. 16.00 podczas uroczystych Nieszporów w kaplicy konwentu pilickiego; przewodniczył mu Ojciec Prowincjał w asyście Magistra Postulatu; uczestniczyli w nim: definitor o. Grzegorz Chomiuk OFM, Animator ds. Powołań Prowincji o. Piotr Gądek OFM oraz Bracia ze Wspólnoty w Pilicy.

W krótkiej homilii Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM wskazał na istotę duchowości franciszkańskiej oraz przedstawił św. Franciszka z Asyżu jako wiernego naśladowcę Jezusa Chrystusa.

Kandydaci: br. Konrad, br. Dominik, br. Tomasz, br. Kacper, br. Mikołaj i br. Piotr odnowili przyrzeczenia i zobowiązania Chrztu św., wyrzekli się zła i wyznali wiarę.

Następnie Ojciec Prowincjał wręczył Postulantom pobłogosławione franciszkańskie znaki TAU – symbol przyjęcia ich do Postulatu Braci Mniejszych oraz różańce z Ziemi Świętej i obrazki św. Franciszka z modlitwą.

Kandydaci do Zakonu potwierdzili przystąpienie do franciszkańskiej formacji początkowej swoim podpisem na ołtarzu.

Na zakończenie obrzędu o. Jacek Koman OFM udzielił Postulantom uroczystego błogosławieństwa św. Franciszka.

Następnie Bracia udali się do Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na Drogę Krzyżową w intencji zmarłych zgłoszonych na wypominki listopadowe, po której celebrowano Mszę św. w intencji Postulantów i powołań do naszej Prowincji, której przewodniczył Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM.

W naszych modlitwach polecajmy Panu Bogu naszych nowych Postulantów, aby wytrwali w naśladowaniu św. Franciszka z Asyżu w wiernym i gorliwym kroczeniu śladami Jezusa Chrystusa oraz wzrastali w miłości Boga i bliźniego.

© CRT 2012