Aktualności

22.11.2021

Spotkanie gwardianów i przełożonych domów Konferencji Północnosłowiańskiej OFM


Na Górze św. Anny k. Opola, w Domu Pielgrzyma Sanktuarium św. Anny, od 15 do 18 listopada br. zgromadzili się gwardiani i przełożeni domów Konferencji Północnosłowiańskiej OFM.

Spotkanie miało charakter formacyjny w ramach formacji permanentnej. Bracia oprócz wspólnej modlitwy i braterskich spotkań, uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez S. dr Władysławę Krasiczyńską CSSJ – Przełożony w służbie braterstwa we wspólnocie, O. Konrada Małysa OSB – Kiedy posłuszeństwo przeradza się w manipulację, a także ks. dr Krzysztofa Porosło – Czy człowiek współczesny jest zdolny do uczestnictwa w liturgii?, Człowiek i sakramenty: o duchowo-cielesnej naturze liturgii oraz Liturgia i nowa ewangelizacja. W ostatnim dniu gwardiani i przełożeni domów spotkali się ze swoimi Ministrami Prowincjalnymi w celu omówienia bieżących spraw związanych z życiem w pięciu polskich Prowincjach OFM. W spotkaniu zorganizowanym przez sekretarza Formacji i Studiów Konferencji Północnosłowiańskiej OFM – O. Samuela Cegłowskiego OFM, uczestniczyło około stu braci.

za: https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/spotkanie-gwardianow-i-przelozonych-domow-konferencji-polnocnoslowianskiej-ofm-116104/

© CRT 2012