Aktualności

02.05.2022

Warsztaty dla formatorów


W dniach od 25 do 28 kwietnia br. w Kalwarii Zebrzydowskiej miały miejsce Warsztaty dla formatorów z Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych.

Organizatorem Spotkania był Sekretarz naszej Konferencji - o. Samuel Cegłowski OFM. Głównym prelegentem i prowadzącym poszczególne prelekcje był ks. dr Marek Dziewiecki. Bracia uczestniczący w Warsztatach zastanawiali się wspólnie nad kwestiami: powołań, obecnej sytuacji zmniejszającej się liczby kandydatów do Zakonu, a także istoty kapłaństwa i życia zakonnego.

Oprócz wykładów i prelekcji nie zabrakło również czasu wspólnej modlitwy oraz budowania braterskiej wspólnoty. Łącznie na spotkanie przyjechało dwudziestu Braci z naszych franciszkańskich prowincji zakonnych. Z naszej prowincji w Warsztatach uczestniczyli: Magister Profesów Czasowych i wicerektor WSD - o. Grzegorz Chomiuk OFM, Wicemagister Nowicjatu - o. Piotr Mróz OFM i Magister Postulatu - o. Tomasz Kobierski OFM; zakończyła je Msza św. w bazylice Matki Bożej Anielskiej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. dr Piotr Kwiatek OFMCap.

opr. NC

zdjęcia: www.facebook.com/franciszkanie


© CRT 2012