Aktualności

04.07.2022

Nowe pozycje wydawnicze w naszej Prowincji


W naszej Kurii Prowincjalnej są lub będą do nabycia nowe publikacje.

Można już nabyć książkę Krystyny Waniczek pt. „Skarby Dursztyna”, przybliżającą ważne postacie związane z tą miejscowością: Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, br. Urbana Dudy OFM – budowniczego klasztoru Franciszkanów oraz apostołki Polskiego Spisza – tercjarki franciszkańskiej Mieczysławy Faryniak.

Książka ukazuje również duchowe centra oddziałujące w Dursztynie: nasz Klasztor Franciszkanów; Skałkę – dom Mieczysławy Faryniak, Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Służebnice Matki Dobrego Pasterza (Siostry Pasterzanki), Wichrówkę – miejsce formacji Ruchu Światło-Życie spełniające także funkcję Pustelni Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. W Dursztynie osiadła przed laty Mieczysława Faryniak zwana „Panią ze Skałki”, która wcześniej była urzędniczką bankową; zaś w Dursztynie swoją pracę i trud włożyła w rozwój duchowy tamtejszej ludności i siała w sercach ludzkich zamiłowanie do piękna w jego najczystszej postaci. Piękny język, piękne obyczaje i co najważniejsze piękna dusza to cele, które jej przyświecały. Miano Apostołki Polskiego Spisza nadał jej sam kard. Karol Wojtyła.

*       *      *

Pod koniec lipca br. będzie można nabyć pracę zbiorową pt. „Franciszkańska mądrość budowania Kościoła w nauczaniu św. Jana Pawła II”.

Jest to bogaty zbiór wypowiedzi i dokumentów na temat duchowości franciszkańskiej w nauczaniu św. Jana Pawła II, który został opracowany na podstawie limitowanego 16-tomowego wydania obejmującego całe nauczanie Ojca Świętego. Papież w swoich wypowiedziach często powoływał się na pisma i życie św. Franciszka i św. Klary, stawiając ich za wzór do naśladowania dla wiernych. „Franciszkańska mądrość budowania Kościoła w nauczaniu św. Jana Pawła II” nie tylko przypomina słowa Świętego Papieża o franciszkańskiej duchowości, ale pokazuje ją jako drogę odnowy Kościoła aktualną w każdym czasie. Jan Paweł II mówił wprost: „Współczesne społeczeństwo także dziś potrzebuje obecności św. Franciszka, gdyż potrzebuje Chrystusa”, a „Franciszkanizm polega głównie na naśladowaniu Chrystusa poprzez głoszenie Ewangelii, przez nawracanie ludzi na drogę jedynej Prawdy objawionej, przez prowadzenie dusz do zbawienia w perspektywie wieczności” (Jan Paweł II, 22 czerwca 1985 roku).
Wydanie jest skierowane do rodziny franciszkańskiej i wszystkich zainteresowanych duchowością franciszkańską. Jest to kontynuacja serii, w której ukazały się już Leksykon Duchowości Franciszkańskiej oraz dwujęzyczne wydanie Pism św. Franciszka i św. Klary. Mamy też nadzieję, że lektura papieskich tekstów zebranych w tej książce pomoże lepiej zrozumieć wiele aspektów i przejawów duchowości franciszkańskiej.

*       *      *

Są również do nabycia książki:

Pamiętnik Tchnienie Ducha Świętego został napisany przez pustelniczkę i mistyczkę Mieczysławę Faryniak, która złączyła swoje życie z Dursztynem na prawie 50 lat. Pobyt w tej wiosce traktowała jako specjalną misję. Prowadziła w niej życie pustelnicze całkowicie oddana Bogu na modlitwie w radykalnym ubóstwie i prostocie. Równocześnie dzieliła z mieszkańcami ich codzienne doświadczenia, trudy i radości. Swoim przykładem i słowem uczyła, jak żyć po chrześcijańsku w miłości do Boga i nade wszystko w miłości wzajemnej. Dbała o dobre i religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Troszczyła się o miejscową świątynię i piękno liturgii, współpracując wiernie z miejscowymi duszpasterzami franciszkanami. Nie zrażała się przeciwnościami, niezrozumieniem i nieżyczliwością niektórych ludzi jak najlepiej potrafiła, pełniła wytrwale swoją zwyczajną posługę.

Będąc szczególną czcicielką i naśladowczynią św. Franciszka z Asyżu, odznaczała się zawsze pogodą ducha i całkowitym zawierzeniem Bogu. Jej pamiętnik pisany niemal na bieżąco ostatecznie został zredagowany w połowie lat 70. ubiegłego wieku. Ukazuje on kolejne etapy jej życia, zmagania się z ciągłymi trudnościami, godną podziwu konsekwencję i wytrwałość w realizowaniu swego powołania. Zapiski, choć pisane z pewnej perspektywy czasowej, ujawniają żywe myśli i odczucia. Autorka dzieli się w nich swoją prywatnością z potencjalnym czytelnikiem, który z kolei może odczytać je na własny sposób, korzystając z bagażu osobistych doświadczeń. Dziennik Apostołki Polskiego Spisza jest także źródłem do poznania codziennego życia nie tylko mieszkańców Dursztyna, ale i okolicznych miejscowości na Spiszu. Dlatego jego lektura może być dla czytelnika niezwykłym spotkaniem z historią o Spiszu, Dursztynie i Skałce.

oraz:

Mieczysława Faryniak pozostawiła po sobie nie tylko „Skałkę”, ale też piękną poezję, która została niedawno wydana przez wydawnictwo „Alleluja” w Krakowie. Swoje wiersze traktowała jako narzędzie ewangelizacji, przepisywała je na starej maszynie do pisania, a potem wysyłała do swoich znajomych lub dawała przygodnie spotkanym ludziom. Strofy poetyckie Mieczysławy Faryniak trafiały nawet do Watykanu, za co św. Jan Paweł II dziękował w specjalnych korespondencjach do „pani ze Skałki”.

© CRT 2012