Aktualności

22.10.2022

Przemyśl: obchody 350-tej rocznicy Bitwy pod Kormanicami i postać o. Krystyna Szykowskiego OFM


W roku bieżącym, a dokładnie 9-go października 2022 r., przypadła 350-ta rocznica Bitwy pod Kormanicami oraz wyprawy Jana III Sobieskiego na czambuły tatarskie (rok 1672).

Wydarzenia te, tak ważne i doniosłe dla Ziemi Przemyskiej, naszego miasta oraz klasztoru w Przemyślu, stały się tematem przewodnim różnych inicjatyw kulturalnych i religijnych, których organizatorami były takie instytucje jak: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz tutejszy Klasztor Franciszkanów – OFM (Reformatów).

Wydarzeniem kulturalnym, upamiętniającym bohaterów i bitwę pod Kormanicami roku 1672, była konferencja zorganizowana w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, 15-go października 2022 r. pod tytułem „Zapomniany bohater 1672 r. – o. Krystyn Szykowski OFM”.

O godz. 16-tej dyrektor Muzeum pan Jan Jarosz przywitał gości i otworzył konferencję. Tematem pierwszego wykładu, przedstawionego przez o. mgr. Piotra Mroza OFM, była postać i dokonania o. Krystyna Szykowskiego OFM- gwardiana klasztoru reformatów w Przemyślu. Drugim prelegentem był dr Lucjan Fac, który naświetlił tło historyczne omawianych wydarzeń ówczesnej Rzeczpospolitej i sytuację wewnętrzną i zewnętrzną kraju.

Po zakończonej konferencji uczestnicy udali się pod pomnik o. Krystyna Szykowskiego OFM by złożyć kwiaty w hołdzie bohaterskiemu gwardianowi.

Wśród składających wiązanki byli :
- Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Przemyśla Maciej Wolański,
- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch,
- Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Jan Jarosz oraz dr. Lucjan Fac,
- Przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk dr Ewa Grin-Piszczek, dr Marta Trojanowska oraz mgr Żaneta Niedbała,
- Przełożeni Klasztoru i Parafii Franciszkanów – OFM (reformatów) o. Cyprian Krzysztof Mazurek OFM (gwardian) i o. Tadeusz Pawłowicz OFM (proboszcz),
- Przedstawiciele 1 batalionu czołgów w Żurawicy.

O godz. 18.00, w Kościele pw. św. Antoniego z Padwy, została odprawiona Msza św. dziękczynno–błagalna, pod przewodnictwem JE ks. Bpa Krzysztofa Chudzio, którą koncelebrowali: o. Grzegorz Chomiuk OFM, o. Piotr Mróz OFM, o. Cyprian Mazurek OFM oraz o. Tadeusz Pawłowicz OFM. Homilię wygłosił ks. Bp. Krzysztof, który w odniesieniu do historii i wiary uwypuklił dzieło i zasługi bohaterskiego gwardiana o. Krystyna Szykowskiego OFM. Bp. Chudzio modlił się w intencji pokoju w Polsce i na Ukrainie. Z ramienia Zarządu Prowincji przybył z Krakowa, w zastępstwie Ministra Prowincjalnego, o. Grzegorz Chomiuk OFM, który dziękował Bogu za dar franciszkańskiego obrońcy Przemyśla o. Krystyna Szykowskiego OFM.

Po Eucharystii odbył się koncert pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu harcerzy Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich.

o. Cyprian Mazurek OFM
Fot. Anna Bałuka, Małgorzata Czycz, Piotr Pilch

za: https://ofm-przemysl.pl/2022/10/20/obchody-350-rocznicy-bitwy-pod-kormanicami/

 

Konferencja "Zapomniany bohater 1672 - o. Krystyn Szykowski OFM" w Przemyślu

O. Krystyn Szykowski OFM, ówczesny Gwardian Ojców Reformatów w Przemyślu, stał na czele wyprawy zbrojnej na obóz Tatarski szykujący się do ataku na Przemyśl w 1672 roku. Dzięki elementowi zaskoczenia, pod osłoną nocy, atak przyniósł wielkie zwycięstwo.

Niestety, postać o. Szykowskiego nie jest szerzej znana, chociaż przypomina o niej pomnik postawiony w centrum miasta, przy kościele Reformatów, przy Pl. na Bramie. Mijany jest codziennie przez wiele osób.

Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego, przypomina postać o. Szykowskiego i jego dzieła.

    - Był rok 1672. Na tronie Polski zasiadał Michał Wiśniowiecki, władca nieudolny i słaby. W kraju panował chaos, wewnętrzne spory i napięcia. Tymczasem widmo nieuchronnej wojny z Turkami stawało się coraz bliższe. Skłócona Polska nie była zdolna do konfrontacji z potężnym przeciwnikiem - za Tygodnikiem "Niedziela" podaje P. Pilch.

I dalej:

    - Między 3 a 9 października łuny pożarów rozgorzały wokół Przemyśla. Do miasta zaczęły docierać zatrważające wieści. Tatarzy palili wsie i miasteczka, mordowali bezbronną ludność, łupili dobytek, brali jasyr. Nie było litości. Przemyśl wówczas postrzegano jako warownię. Od południa i wschodu otoczony murem z basztami, od zachodu dostępu do miasta strzegł zamek obronny, a od północy głęboki wtedy San z urwistymi brzegami stanowił skuteczną zaporę. Zapewne dlatego Tatarzy omijali miasto, koncentrując się na plądrowaniu okolicy, chociaż Przemyśl wówczas mógł być łatwym celem, gdyż nie był przygotowany do obrony. Brakowało w nim załogi wojskowej, a nieliczna szlachta ziemi przemyskiej oraz chroniące się w murach mieszczaństwo nie stanowiły wystarczającej siły. Ponadto wśród ludzi zapanował popłoch i przerażenie niektórzy w panice opuszczali wraz z dobytkiem miasto, a kapituła przemyska w obawie przed grabieżą aż do Torunia wywiozła archiwum i skarbiec. Kiedy wydawało się, że nie ma ratunku, a zguba jest nieuchronna, znalazł się człowiek, który wskrzesił ducha walki i rozbudził nadzieję. Był nim zakonnik o. Krystyn Szykowski.

- O. Szykowski zwerbował ochotników, sformował oddziały konne i piesze, wyznaczył dowódców. Zebrane siły były mizerne, źle uzbrojone, niewprawione w walce, dlatego też dwukrotnie w przemyskiej katedrze i na rynku miasta w płomiennej mowie dodawał otuchy, zagrzewał do męstwa i wiary w zwycięstwo. Na koniec wydał stosowne rozkazy, a zmobilizowane miasto oczekiwało walki. Tatarzy jednak nie kwapili się do ataku. W tej sytuacji o. Szykowski podjął odważną, choć ryzykowną decyzję. Po otrzymaniu wiadomości, że trzy tatarskie zagony wyczerpane grabieżą, wraz ze zdobytym łupem i jeńcami zaległy na polach między Kormanicami, Pnikutem i Podstolicami, postanowił wyjść za mury i zaskoczyć wroga. Śmiały plan miał szanse powodzenia, gdyż Tatarzy, przekonani, iż w okolicy nie ma wojska, czuli się bezkarni, a nawet zaniechali zwykłych środków ostrożności. Obóz tatarski pogrążony w śnie został otoczony przez oddziały o. Krystyna. Nocną ciszę przerywały jedynie jęki jeńców i parskanie koni. Gdzieniegdzie tliły się głownie dogasających ognisk i coraz bardziej gęstniał mrok. O północy nastąpił atak. Wyrwani ze snu Tatarzy stawiali słaby opór. Nie mogli rozpoznać przeciwnika, który z furią nacierał ze wszystkich stron. Zaprawieni w boju ordyńcy ginęli prawie bez walki od gradu niewidzialnych ciosów. Ci, którzy nie padli w walce, lub nie zostali ranni, ratowali się paniczną ucieczką.

za: https://przemysl.naszemiasto.pl/konferencja-zapomniany-bohater-1672-o-krystyn-szykowski-ofm/ar/c1-9046303

Zuchy – śladami o. Krystyna Szykowskiego OFM

W sobotę 15 października 2022 odbyła się gra, zorganizowana przez 99 Przemyską Drużynę Starszoharcerską. Celem wyprawy było przeżycie namiastki drogi, jaką 350 lat temu przeszedł o. Krystyn Szykowski OFM. Zaczynając spod Krzyża Zawierzenia, uczestnicy przeszli do parku, aby dostarczyć tajny meldunek. Wykonując po drodze różne ciekawe zadania doszli do klasztoru Franciszkanów – Reformatów, gdzie czekał na nich sam o. Krystyn Szykowski OFM!

Zuchy z 21 Przemyskiej Gromady Zuchowej „Białe Orliki” zrealizowały wszystkie powierzone im zadania świetnie się bawiąc i zmęczone, ale z uśmiechem na twarzy wróciły do swoich domów.

zdj. i tekst: pwd. Gabriela Wlazło HO

za: https://ofm-przemysl.pl/2022/10/17/zuchy-sladami-o-krystyna-szykowskiego-ofm/

© CRT 2012