Aktualności

26.10.2022

Minister Generalny w Zakliczynie


Dnia 23 października br., w klasztorze Sióstr Bernardynek w Zakliczynie odbyło się spotkanie Federacji Klasztorów Sióstr Bernardynek z Ministrem Generalnym Zakonu Braci Mniejszych o. Massimo Fusarellim OFM.

Ojcu Generałowi towarzyszył definitor generalny – o. Konrad Cholewa OFM, prowincjał Braci Mniejszych Bernardynów – o. Teofil Czarniak OFM oraz wiceprowincjał – o. Gwidon Hensel OFM. W spotkaniu uczestniczył asystent Federacji o. Tytus Fułat OFM, Zarząd Federacji, Przełożone z wszystkich Klasztorów w Polsce oraz Siostry odpowiedzialne za formację.

W zorganizowanie i przebieg wizyty zaangażowany był kapelan Sióstr Bernardynek w Zakliczynie – o. Bonawentura Nosek OFM, z Prowincji Matki Bożej Anielskiej.

Wizyta Ojca Generała miała miejsce w szczególnym dniu, w którym obchodzimy święto św. Jana Kapistrana – założyciela Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, bez którego – jak mówimy z pełnym przekonaniem – nie byłoby bernardynów i bernardynek.

Spotkanie z Siostrami rozpoczęło się o godzinie 9.30. Matka Prezeska Weronika Węgrzyn OSFB powitała wszystkich zebranych, przedstawiła historię Federacji, a następnie Przełożone krótką historię swoich klasztorów.

Centralnym punktem programu była sprawowana o godzinie 12.00 Eucharystia. Każda Wspólnota otrzymała na pergaminie z rąk Ojca Generała błogosławieństwo św. Franciszka. Te wyjątkowe chwile zostały uwiecznione na wspólnym zdjęciu. W miłej atmosferze odbyła się agapa, zakończona błogosławieństwem Ministra Generalnego.

Dziękujemy o. Bonawenturze Noskowi OFM za wielkie zaangażowanie i operatywność, jaką wykazał się w sytuacjach, których nie udało się przewidzieć, a ostatecznie zakończyły się pomyślnie i przyniosły dobre owoce.

M. Weronika Węgrzyn OSFB – prezeska Federacji
s. Ludwika Synkowicz OSFB – sekretarka Federacji

*     *     *     *     *

Również w niedzielę 23 października, o godz. 14.00, Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych o. Massimo Fusarelli OFM wraz z Definitorem Generalnym o. Konradem Cholewą OFM, Ministrem Prowincjalnym Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP o. Teofilem Czarniakiem OFM i Wikariuszem Prowincji o. Gwidonem Hensel OFM w asyście naszego Ministra Prowincjalnego o. Jacka Komana OFM i definitora o. Grzegorza Chomiuka OFM, odwiedzili Wspólnotę konwentu i Nowicjatu w Zakliczynie.

Goście zwiedzili nasz kościół pw. Matki Bożej Anielskiej i klasztor, spotkali się na rozmowie w sali nowicjackiej.

Ojciec Generał na ręce gwardiana o. Ariela Krzywdy OFM wręczył zakliczyńskiej Wspólnocie okolicznościowy medal franciszkański.

Na zakończenie wizyty wszystkim ofiarował franciszkański znak „Tau” i udzielił uroczystego błogosławieństwa. Został obdarowany miodem i winem klasztornym.

© CRT 2012