Aktualności

02.11.2022

Włocławek: Msza św. i procesja z relikwiami ulicami miasta


Stało się już tradycją, że wieczorem, 31 października, w wigilię Wszystkich Świętych, uczestniczymy w Mszy świętej we włocławskim klasztorze franciszkanów, którą kończy procesja z relikwiami świętych.

Tak było i w tym roku. Parafia i klasztor ojców franciszkanów pw. Wszystkich Świętych we Włocławku jest w posiadaniu relikwii wielu wyniesionych do chwały ołtarzy.

Ojciec Mariusz Dębiński OFM, gwardian franciszkanów i kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei powitał ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego, który przewodniczył Eucharystii, oraz – w gronie koncelebrantów – moderatorów Wyższego Seminarium Duchownego, księdza dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jan Długosza, księży proboszczów włocławskich parafii, jak również obecnych księży i siostry zakonne z matką generalną na czele.


 
Podobnie jak w latach ubiegłych, przedstawiciele społeczności Zespołu Szkół Katolickich we Włocławku brali czynny udział w liturgii słowa.
 
Na początku homilii biskup włocławski pytał zgromadzonych: „Co to jest świętość?”. Odpowiadając wskazał na zmieniające się wzory świętości w perspektywie historii Kościoła.
Dalej wskazał na zbawienne skutki pierwszego sakramentu: „Przez chrzest święty stajemy się dziećmi Bożymi, o których mówił dziś św. Jan. To w nim otrzymujemy ziarno wiary, które w ciągu życia powinniśmy rozwijać i pielęgnować”.
 
Pochylając się nad tajemnicą świętości wskazał na biblijny obraz sądu ostatecznego, który będzie polegał na miłości. „Są ci, którzy stoją po lewej i prawej stronie. Do jednych Pan mówi, że zna ich, a do drugich nie znam was. W momencie sądu Chrystus powie, do każdego z nas – czego każdemu życzę – znam was. Tu jest istota rzeczy. Czy Chrystus nas rozpozna? A odwrotnie czy my rozpoznajemy Jezusa w drugim człowieku?” – kontynuował bp Wętkowski. 
 
Na zakończenie biskup włocławski życzył zgromadzonym, by „posiadając ziarno wiary otrzymane na chrzcie świętym, byli dla innych ludzi światłem i ziarnem soli, nadawali smak i wskazywali drogę do Jezusa”.
 
Po Eucharystii nadszedł czas na procesję – świadectwo naszej wiary. Wierni ponieśli relikwie świętych patronów i śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych udali się w pochodzie wokół Placu Wolności. Procesja ukazała sens i mistykę kultu związanego z Dniem Wszystkich Świętych. W czasach postępującej sekularyzacji i zwracania się ku magii i zabobonom przez tę uroczystość, ukazującą nasze chrześcijańskie przywiązanie do czci świętych oraz pamięci o zmarłych, przeciwstawiamy się wkraczającej modzie na Halloween, tak niezgodny z naszą wiarą i kulturą.

Uroczystość zakończyła się modlitwą przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej.

za:https://www.diecezja.wloclawek.pl/pl,news2,wloclawek:_msza_sw_i_procesja_z_relikwiami_ulicami_miasta,2647.html#tresc_strony

© CRT 2012