Aktualności

10.11.2022

Spotkanie gwardianów i wychowawców z Zarządem Prowincji


Na zakończenie warsztatów dla gwardianów polskich Konferencji Północnosłowiańskiej OFM, w czwartek 27 października br. w klasztorze Prowincji Niepokalanego Poczęcia w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie gwardianów i wychowawców z Zarządem Prowincji, w którym wzięli udział Bracia z Polski i z zagranicy oraz Wizytator Generalny o. Sergiusz Bałdyga OFM.

Rozpoczęto je Mszą św. o godz. 7.00 wspólnie z uczestnikami warsztatów dla gwardianów. Wizytator Generalny o. Sergiusz Bałdyga OFM serdecznie powitał zebranych i poprowadził modlitwę w intencji Prowincji. Przedstawił przebieg dotychczasowej wizytacji Wspólnot, dziękował Braciom za zaangażowanie w przygotowaniach do wizytacji. Przeprowadzone w oparciu o podręcznik dla gwardianów, warsztaty dla gwardianów były pożyteczne, powinny zaskutkować dobrymi owocami w przyszłości. Obecność na warsztatach Konferencji Północnosłowiańskiej Ministra Generalnego o. Massimo Fusarellego OFM i definitora generalnego o. Konrada Cholewy OFM podkreśliła ich wartość w franciszkańskiej formacji ciągłej.

Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM wyraził wdzięczność za pracę przełożonych i wychowawców w dzisiejszych trudnych czasach, za ich zaangażowanie i dużą odpowiedzialność. Zalecał powrót do źródeł franciszkanizmu, poprawienie współpracy klasztorów z Referatem Powołaniowym. Stwierdził, że musimy dawać świadectwo żywej wiary, bez którego nasza posługa ma słaby wymiar i nie skutkuje powołaniami z miejsc gdzie są nasze klasztory. Najbliższy czas – obchody jubileuszu naszej Prowincji oraz jubileuszów całego Zakonu do 2026 r. – daje możliwość powrotu do źródeł pobożności Brata Mniejszego. Podziękował za pełnioną posługę duszpasterską szczególnie w tych klasztorach, w których są braki personalne.

Ekonom Prowincji o. Krzysztof Bobak OFM przedstawił bieżące sprawy ekonomiczne Prowincji oraz zachęcał do udziału w tzw. „grupach zakupowych”, co w dobie rosnącej inflacji przynosi wymierne korzyści finansowe. Przedstawił bardzo szczegółowo sytuację finansową Prowincji – wydatki i dochody, stan wszystkich kont Prowincji i wszystkich jej funduszów. Podziękował przełożonym za życzliwość i zrozumienie oraz rzetelne wywiązywanie się ze zobowiązań na rzecz Ekonomatu Prowincji.

Odbyła się ożywiona dyskusja dotycząca przedstawionych zagadnień oraz aktualnych spraw z życia naszej Prowincji. Głos zabrali (wg. kolejności, niektórzy Bracia wielokrotnie): o. Norbert Cebula OFM, o. Ariel Krzywda OFM, o. Florencjusz Szewc OFM, o. Piotr Mróz OFM, o. Jeremiasz Szewczyński OFM, o. Bernard Potępa OFM, o. Lech Dorobczyński OFM, o. Rufin Maryjka OFM, o. Serafin Broniowski OFM, o. Cyprian Mazurek OFM, o. Mariusz Dębiński OFM i o. Klaudiusz Bartos OFM. W dyskusji omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem Wspólnot, szczególnie zwracano uwagę na przejrzystość spraw finansowych w klasztorach. Stwierdzono potrzebę dalszych spotkań Zarządu Prowincji gwardianami i wychowawcami, na których dokonywano by analizy aktualnej sytuacji w klasztorach i omawiano perspektywy na przyszłość. Postulowano też, aby najbliższa kapituła zajęła się również powrotem kultu św. Piotra z Alkantary jako patrona naszej Prowincji. Zastanawiano się także nad upamiętnieniem Jubileuszu 400-lecia Prowincji „ryngrafem” w naszych kościołach, wydawnictwem książkowym i innym, trwałym „żywym” przedsięwzięciem np. charytatywnym, na wzór „Dzieła Jana Pawła II.”

Komisja skrutacyjna powołana przez Wizytatora Generalnego, zgodnie z prawodawstwem prowincjalnym poprzez losowanie ustaliła udział 7 gwardianów jako uczestniczących z mocy prawa w Kapitule Prowincjalnej 2023 r. Drogą losowania zostali wybrani jako gwardiani uczestniczący z mocy prawa następujący Bracia (wg. kolejności losowania):

1. br. Rajmund Wilk OFM
2. br. Błażej Sówka OFM
3. br. Eligiusz Dymowski OFM
4. br. Stanisław Mazgaj OFM
5. br. Ariel Krzywda OFM
6. br. Piotr Wach OFM
7. br. Florencjusz Szewc OFM.

Na zakończenie Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM podziękował Braciom za uczestniczenie w warsztatach dla gwardianów i spotkanie z Zarządem Prowincji oraz w modlitwie polecił Bogu sprawy naszej Wspólnoty.

© CRT 2012