Aktualności

16.11.2022

Instalacja relikwii z kroplą krwi św. Jana Pawła II w polskim Kościele w Maylands w Zachodniej Australii


16 października 2022 r. w polskim Kościele w Maylands w Perth w Australii odbyła się wspaniała uroczystość instalacji relikwii św. Jana Pawła II z udziałem emerytowanego Arcybiskupa z Perth Barry Jamesa Hickey i ks. Mariusza Grzecha.

Relikwia św. Jana Pawła II – kropelka krwi – Tablica pamiątkowa informacyjna z certyfikatem autentyczności

Ksiądz Arcybiskup odprawiał Mszę świętą w zakupionym w Polsce ornacie z postacią św. Jana Pawła II. Ornaty wszystkich duchownych były przepiękne – o. Stanisław Tomasiak OFM i ks. Mariusz Grzech mieli na piersiach piękne białe, polskie orły, a o. Tomasz Bujakowski OFM  i o. Maciej Kaczmarczyk OFM wizerunki polskiej Czarnej Madonny - Matki Boskiej Częstochowskiej.

Modlitwa wiernych. Od lewej: ks. Mariusz Grzech, Arcybiskup Barry James Hickey i o. Stanisław Tomasiak OFM

Mszę św. rozpoczęła „Barka” wykonana przez nasz zespół muzyczny.

Następnie ojciec Tomasz Bujakowski OFM przywitał ks. Arcybiskupa Hickey i wszystkich zgromadzonych. Przypomniał, że 44 lata temu - 16.10.1978 r. Karol Wojtyła – biskup krakowski został wybrany Papieżem oraz jak ważną osobą jest dla nas Polaków święty Jan Paweł II, który przyczynił się do powstania ‘Solidarności’ i wywalczenia wolności we wschodniej Europie. „Ten Wielki Polak otworzył granice Polski, dzięki czemu większość tu zgromadzonych mogła przybyć w latach 80-tych do Australii, co było częściowo jego zasługą” - powiedział.

Wspomniał również, że w naszym kościele jest parę małych bocznych kapliczek: Matki Boskiej Częstochowskiej, Jezusa Miłosierdzia Bożego, a teraz dojdzie relikwia św. Jana Pawła II, która zostanie umieszczona pod jego popiersiem przy głównym wejściu do kościoła. Rzeźba ta została wykonana przez australijskiego rzeźbiarza Geralda Darwina, wyrzeźbił on również nasz ołtarz – Pana Jezusa w łodzi.

O. Tomasz wyjaśnił, że jest to „relikwia krwi. Krew oznacza życie, ale też przynależność narodową, mówimy polska krew, australijska krew. Krew jest częścią naszego bycia tutaj, budowania naszej polskiej społeczności tutaj w Australii i budowania społeczności Kościoła wszędzie na świecie. To jest nasza łączność z historią św. Jana Pawła II”.

Kazanie. Od lewej o. Tomasz Bujakowski OFM, o. Maciej Kaczmarczyk OFM i ks. Arcybiskup Barry James Hickey

Msza św. została odprawiona między innymi w intencji śp. Marii Wyszomirskiej – fundatorki naszej relikwii.

Podczas kazania Arcybiskup Hickey wyraził radość, że ma przywilej celebrowania Mszy św. w intencji śp. Marii (fundatorki) oraz opowiedzenia Wiernym o św. Janie Pawle II. Kiedy zmarł Jan Paweł I, Arcybiskup przebywał w Anglii. Prosto stamtąd pojechał do Rzymu na Konklawe.

„Kiedy biały dym się pokazał i oznajmiono nazwisko nowego Ojca Świętego - Wojtyła, nie wiedziałem, kto to jest, byłem z dalekiej Australii i nie znałem go” Już wkrótce go poznał, mówił: „Okazało się, że był bohaterem w swoim kraju, wspierał uniezależnienie się od jarzma komunizmu, a wcześniej walczył przeciw nazizmowi, przeciw totalitarnym siłom. Był znany w Europie z tego co czynił. […]

 Widziałem jaki miał wpływ na młodych ludzi. Oni chcieli Jego miłości, Jego siły, sposobu widzenia rzeczy i Jego miłości do Boga, do Jezusa – jego Syna i do Marii. Słuchali każdego Jego słowa, a On zachęcał ich, wzmacniał ich i motywował ich”.

Arcybiskup Hickey przyznał, że Ojciec Święty wspomagał, również jego, podczas kontrowersji legislacyjnych w Australii dotyczących, rozwodów, aborcji, unicestwiania ludzkiego życia. „Wiedziałem, że muszę zrobić wszystko co w mojej mocy, jako ksiądz i biskup, aby przeciwstawić się temu. Zachęcałem wiernych do słuchania mądrości Ojca Świętego i to mnie wzmacniało, wzmocniło wielu polityków, lekarzy, ponieważ On wskazywał bardzo wyraźnie pozycję Kościoła w tych sprawach, co jest moralne, a co jest niemoralne i naciskał na nas, aby zawsze postępować moralnie”.

Ks. Arcybiskup wspominał zamach na Ojca Świętego i jak dziękował Matce Bożej Fatimskiej za ocalenie mu życia oraz Jego pogarszające się zdrowie i śmierć.

Mówił: „był Człowiekiem, którego podziwiałem za Jego odwagę, za Jego mądrość, za Jego głębokie uduchowienie oraz Jego przekonanie, że odpowiedzi na problemy świata leżą w słowach Jezusa, w zbawieniu, które Jezus dał nam poprzez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, dzięki któremu jest nadal z nami. Był przekonany o tym wszystkim, był filarem wiary dla nas wszystkich i inspiracją dla tak wielu.

Jestem bardzo zadowolony, że mogę być tutaj dzisiaj, uhonorować tego Wspaniałego Człowieka. Wszyscy potrzebujemy Jego wstawiennictwa, dzisiaj na całym świecie, jak nigdy dotąd, ponieważ tak wiele rzeczy zdarzyło się w ostatnich czasach, rzeczy, których nigdy nie oczekiwaliśmy, że przyjdą, a przyszły. Tak więc my jako Chrześcijanie i Katolicy musimy niezłomnie stać na straży prawdy”.

Następnie ks. Arcybiskup przytoczył cytat z Biblii ‘Módl się, módl się zawsze, nigdy nie przestań się modlić” co ma znaczyć - każdego dnia i każdej nocy wznośmy nasze umysły i serca do Pana Boga, zawsze pamiętajmy o nieustannej obecności Pana Boga wśród nas. Podkreślił, że „jest to bardzo ważne przesłanie od Pana Boga, szczególnie gdy w naszym kraju, Australii, ateizm i odrzucania Boga wydaje się rosnąć. My musimy zacząć przewodzić i zbudować relację z Panem Bogiem tak głęboką, aby żyć w ciągu dnia z obecnością Boga, który jest w pobliżu nas i ponad nami”.

Eucharystia. Od lewej: o. Stanisław, o. Tomasz, ks. Arcybiskup Hickey, ks. Grzech i o. Maciej

Ksiądz Arcybiskup wyjaśnił, również przyczyny instalacji relikwii w kościołach: „Kiedy kościół instaluje relikwie dla kolejnych pokoleń i wiernych, to robi to z następujących powodów:

  • Kiedy patrzymy na relikwie, ci, którzy podążają za Chrystusem wiernie, będą zmotywowani by dążyć do wieczności, która nadejdzie
  • nauczymy się drogi, która umożliwi nam, z największą pewnością, osiągnąć całkowite zjednoczenie z Chrystusem
  • Gdy osamotnieni zmagamy się z ziemskimi problemami będziemy pamiętać o świętych, tych przyjaciołach i spadkobiercach Chrystusa, którzy również są naszymi własnymi braćmi i siostrami, i szczególnymi dobroczyńcami
  • będziemy pamiętać, jak nas kochali i że są wśród nas.

Na końcu Mszy św. relikt św. Jana Pawła II będzie zainstalowany przy wejściu do kościoła” – zakończył.

Kościół był pięknie udekorowany i wypełniony po brzegi wiernymi.

Kościelny zespół muzyczny: Iga, Wiktoria, Donata, Natalia, Darek, Tomek i Ania

O oprawę muzyczną zadbał nasz kościelny zespół muzyczny (Ania, Donata, Tomek, Darek, Iga, Wiktoria i Natalia) oraz nasz długoletni organista Henryk Paliński, który akompaniował Magdzie Lisek, naszej rodzimej śpiewaczce. Magda swym ślicznym sopranem uświetniła naszą uroczystość śpiewając „Panis Angelicus” i „Ave Maria”.

Organista Henryk Paliński i śpiewaczka Magda Lisek

Przedstawiciele zarządu Polskiego Ośrodka Rzymskokatolickiego Elżbieta i Włodzimierz Halladin podziękowali ks. Arcybiskupowi za przyjęcie zaproszenia i celebrowanie Mszy św.

Podziękowania i kwiaty dla Arcybiskupa

Relikwia zainstalowana

Po uroczystości czekały na chętnych polski bigos, pączki i kremówki ‘papieskie’ oraz smaczna kawa z ‘Cappuccino Express’.

Mszę św. można obejrzeć pod adresem: www.youtube.com/watch?v=4LPQKYHnvTo&t=2343s

Fotografie z uroczystości można znaleźć pod adresem: https://prccmaylands.com/media-pl/image-gallery

Wywiad z o. Tomaszem Bujakowskim OFM

p.: Co to jest relikwia i dlaczego instalujemy ją w kościołach?

o. Tomasz: Kult relikwii jest obecny w Kościele od pierwszych wieków Jego istnienia. „Najświętszą” relikwią zawsze była i jest relikwia Krzyża Świętego odnaleziona w IV wieku. Z czasem kult ten przeniósł się na relikwie świętych i tak jest do dzisiaj.

p.: Jaka jest historia naszej relikwii? Kto i w jaki sposób ją zorganizował? Skąd pochodzi, czy ktoś ją kupił?

 o. Tomasz: W naszym kościele znajduje się kropelka krwi św. Jana Pawła II ofiarowana przez naszych sponsorów. Obok relikwii na tablicy informacyjnej znajduje się certyfikat autentyczności podpisany przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza – sekretarza św. Jana Pawła II.

Relikwię otrzymaliśmy za pośrednictwem naszych sponsorów, a konkretnie dzięki śp. Marii Wyszomirskiej, która była w Australii kilka lat temu i wraz ze swoją Rodziną przekazała tę relikwię dla naszego kościoła.

Relikwii się nie kupuje, ale otrzymuje na specjalny cel i do specjalnego miejsca. Kilka miesięcy temu napisałem specjalny list do ks. kardynała Dziwisza z prośbą o przekazanie relikwii dla naszego kościoła w Maylands.

p.: Jakie znaczenie ma dla kościoła posiadanie relikwii?

o. Tomasz: Obecność relikwii św. Jana Pawła II w naszym kościele jest podkreśleniem znaczenia tego Wielkiego Polaka i Jego roli w historii Kościoła, świata i Polski. Szczególnie w kontekście Jego roli w obaleniu komunizmu we Wschodniej Europie, a szczególnie w Polsce, która to obalenie zapoczątkowała.

p.: Czyją własnością jest relikwia – Polaków z kościoła w Maylands, czy Kurii z Perth? 

o. Tomasz: Relikwia jest własnością naszego kościoła, który jest pod prawną opieką każdego Arcybiskupa Perth, czyli Archidiecezji, do której należymy. Przypomnę, że prawne powiernictwo Arcybiskupa, nie rozciąga się na ingerencję w działalność Polskiego Ośrodka Rzymskokatolickiego, który ma pewną niezależność od Archidiecezji. Nie płacimy corocznych opłat na utrzymanie Kurii ani tzw. „świętopietrza” czyli opłat na utrzymanie Watykanu – co nam zaoszczędza około 5000 dolarów rocznie, ale też nie otrzymujemy żadnego wsparcia finansowego ze strony Archidiecezji Perth jak inne parafie, jeśli są w potrzebie.

p.: Krążą mity o pensjach dla księży wypłacanych z Watykanu lub z Polski. Jaka jest rzeczywistość? Z czego żyją polscy księża w Maylands?

o. Tomasz: Jeszcze raz przypomnę, że utrzymanie naszego kościoła jest możliwe dzięki ofiarom składanym na II tacę oraz pracy naszych wolontariuszy w kuchni Ośrodka i wynajmu sali. Za to zaangażowanie serdecznie wszystkim dziękuję.

Utrzymanie nas księży pochodzi z I tacy, intencji mszalnych i innych ofiar.

Dochód z australijskiej parafii w większości przekazujemy na utrzymanie naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz na spłatę pożyczek za nasze 2 samochody – też bardzo serdecznie dziękujemy za wszelka pomoc i wsparcie. Bez tego nasze duszpasterstwo nie mogłoby istnieć i się rozwijać. Szczęść Boże!

Andrzej Świder przygotował miejsce na relikwię

Teraz, będąc pod opieką naszego polskiego Papieża św. Jana Pawła II, nie musimy się martwić o losy polskiego kościoła w Maylands, ale też zobowiązuje to nas, Polaków do większej opieki nad naszym kościołem. Amen

Opracowanie, fotografie i wywiad: Anna Lilpop

Komunia św.

Modlitwa wiernych

© CRT 2012