Aktualności

10.12.2022

Obłóczyny w Domu Nowicjackim


W kościele w Zakliczynie, 8 grudnia 2022 roku, w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP – Patronki i Protektorki Zakonu Braci Mniejszych, podczas Sumy o godz. 11.30, z rąk Ministra Prowincjalnego o. Jacka Komana OFM dwóch Braci Nowicjuszy otrzymało poświęcony habit franciszkański.

Po wygłoszonej homilii Ojciec Prowincjał poświęcił habity, kaptury, cingula zakonne i Koronki Serafickie, a następnie w asyście Magistra Nowicjatu o. Jakuba Mentla OFM oraz Wicemagistra Nowicjatu o. Piotra Mroza OFM nałożył strój franciszkański Nowicjuszom: now. Kasjanowi Czarnemu OFM i now. Mikołajowi Cieśli OFM.

Na zakończenie ceremonii Minister Prowincjalny wręczył Nowicjuszom Pisma Święte i krzyże San Damiano.

W uroczystościach uczestniczyli: Ojciec Prowincjał, Magister Nowicjatu o. Jakub Mentel OFM, Wicemagister Nowicjatu o. Piotr Mróz OFM, Wicemagister Postulatu br. Juliusz Basznianin OFM i Prowincjalny Animator ds. Powołań o. Piotr Gądek OFM oraz Klerycy i Bracia Postulanci.

W naszych modlitwach polecajmy Panu Bogu Braci Nowicjuszy, prosząc dla nich przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej i św. Franciszka z Asyżu o dar wytrwania w powołaniu oraz ciągłego rozwoju franciszkańskiej miłości Pana Boga, ludzi i wszelkiego stworzenia.

© CRT 2012