Aktualności

03.02.2023

Prezentacja katalogu wystawy „Skarby Ojców Franciszkanów-Reformatów. Ze zbiorów klasztornych w Zakliczynie i Bieczu”


W Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w środę 1 lutego 2023 r. o godz. 17.00, odbyła się prezentacja katalogu wystawy „Skarby Ojców Franciszkanów-Reformatów. Ze zbiorów klasztornych w Zakliczynie i Bieczu”.

Na początku spotkania dyrektor muzeum Robert Ślusarek serdecznie powitał przybyłych gości, podziękował autorom katalogu - kuratorce wystawy Justynie Stasiek – Harabin, fotografowi Piotrowi Droździkowi i konsultantowi merytorycznemu dr. hab. Michałowi Kurzejowi oraz Ministrowi Prowincjalnemu o. Jackowi Komanowi OFM, gwardianowi z Zakliczyna o. Arielowi Krzywdzie OFM i gwardianowi z Biecza o. Tomaszowi Michalikowi OFM za udostepnienie zbiorów muzealnych z klasztorów i kościołów, a także definitorowi o. Krzysztofowi Bobakowi OFM za inspirację do powstania tej wystawy.

Justyna Stasiek – Harabin i Piotr Droździk przedstawili charakterystyczne cechy konwentów reformackich w Bieczu i Zakliczynie przy pomocy zdjęć z rzutnika oraz opisali swoje wrażenia z pobytu w tych klasztorach. Ponadto poinformowali, że katalog ma charakter hybrydowy, bo przedstawia wiele bardzo ciekawych obiektów nieobecnych na wystawie m.in. z powodu ich gabarytów, jak np. intarsjowane meble w zakrystii, nagrobek Zygmunta Aleksandra Tarły, polichromie, czy mechanizmy zegarów ściennych.

Publikacja pt. „Skarby Ojców Franciszkanów-Reformatów ze zbiorów klasztornych w Zakliczynie i Bieczu” oprócz części katalogowej, poświęconej eksponowanym na wystawie dziełom, prezentuje wyjątkowe fotografie najciekawszych miejsc i obiektów w obu klasztorach – także tych na co dzień niedostępnych. Autorem zdjęć jest Piotr Droździk. Bogaty materiał ilustracyjny uzupełniają dwa artykuły przybliżające rys historyczny obu klasztorów – o pierwszym klasztorze reformackim w Zakliczynie napisała kuratorka wystawy Justyna Stasiek – Harabin, natomiast losy bieckiego klasztoru zarysował dr Grzegorz Szczecina.

"Aby przybliżyć wyjątkową historię obu założeń kościelno-klasztornych oraz gromadzonych w ich wnętrzach zabytków, prezentujemy Państwu w katalogu towarzyszącym wystawie. Jako wydawcy żywimy nadzieję, iż ta publikacja pozwoli dojrzeć i docenić to wyjątkowe dziedzictwo historyczne i kulturowe, którego depozytariuszami przez wieki byli i nadal są Bracia Mniejsi Ściślejszej Obserwacji, zwani w Polsce Reformatami" - napisał w katalogu do wystawy „Skarby Ojców Franciszkanów - Reformatów. Ze zbiorów klasztornych w Zakliczynie i Bieczu” dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek.

Z naszej Prowincji w prezentacji katalogu uczestniczyli m.in.: definitor o. Krzysztof Bobak OFM oraz wykładowca Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie i kustosz Sanktuarium św. Kazimierza o. Stanisław Mazgaj OFM.

Wideo z otwarcia wystawy na: https://www.youtube.com/watch?v=7i1HZb9ty-c

Wystawa jest prezentowana w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu od 10 listopada 2022 r. do 26 lutego 2023 r.

© CRT 2012