Aktualności

04.02.2023

Dzień Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Krakowskiej


W czwartek 2 lutego br. o 18.30, w XXVII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – święto Ofiarowania Pańskiego, w bazylice Mariackiej o. bp Damian Muskus OFM przewodniczył uroczystej Mszy św., w której uczestniczyły osoby konsekrowane z całej archidiecezji.

W wygłoszonej homilii biskup Damian stwierdził, że „możemy stracić wszystko: nowe powołania, dzieła, którym poświęciliśmy życie, poczucie bezpieczeństwa, mogą nam odebrać dobre imię i kwestionować zasadność istnienia życia konsekrowanego w świecie. Możemy dotykać bólu odrzucenia i bezradności wobec nowych i nieznanych wyzwań. To wszystko jednak blednie wobec podstawowej prawdy: zyskamy wszystko i o wiele więcej, gdy nie stracimy Jezusa, gdy na Nim skupiona będzie nasza uwaga, gdy wokół Niego będzie koncentrowało się życie naszych wspólnot. Nie chodzi o to, żebyśmy byli powierzchownie fajni, sympatyczni i lubiani. Nawet nie o to chodzi, żebyśmy byli potrzebni, bo to co dzisiaj użyteczne, jutro może stracić znaczenie, a miłości nie odmierza się miarką przydatności. Jedyną racją istnienia osób konsekrowanych w świecie jest sam Jezus i Jego miłość”.

Zaznaczył, że konsekracja nikogo nie stawia ponad światem i nie oddziela od sióstr i braci w Kościele: „nie zostaliśmy wybrani z powodu jakichś szczególnych zalet charakteru czy wyjątkowych zdolności. Bywa na odwrót - Pan nas przyciągnął do siebie mimo naszych słabości i wad... zaś poczucie wyższości czy pycha wywołana świadomością wyboru elitarnej drogi powołania jest zaprzeczeniem miłości, tak jak jej zaprzeczeniem może być rodzący się kompleks niższości wobec świata, który czasem nie szczędzi drwin uczniom Jezusa.  Nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi. Jesteśmy, bo Bóg nas kocha, a nasze życie ma przypominać ludziom, że i oni są kochani przez Niego – bezinteresownie i rozrzutnie. Tylko i aż tyle”.

Na zakończenie życzył, „byśmy byli jak ta maleńka wspólnota skupiona przy Jezusie w świątyni jerozolimskiej. Życzę codziennej wierności i nadziei, którą On sam w nas podtrzymuje. Życzę, byśmy byli dla świata znakami rozrzutnej miłości Boga i potrafili dla Niego stracić wszystko to, co w Jego oczach nie ma żadnej wartości”.

Eucharystię koncelebrowali kapłani zakonni, archiprezbiter ks. infułat Dariusz Raś, ks. infułat Bronisław Fidelus; zaś z naszej Prowincji: Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, Wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM, definitor o. Grzegorz Chomiuk OFM, animator ds. powołań o. Piotr Gądek OFM, kustosz Sanktuarium św. Kazimierza w Krakowie o. Stanisław Mazgaj OFM i o. Rafał Waluch OFM.

Po homilii wszyscy zakonnicy i zakonnice uroczyście odnowili swoje śluby zakonne.

Na zakończenie Mszy św. referent Wydziału Spraw Zakonnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie i delegat KWPZM ds. zakonów męskich w Archidiecezji Krakowskiej o. Rufin Maryjka OFM streścił tegoroczny list z watykańskiej Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego oraz podziękował o. bp. Damianowi Muskusowi OFM za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone słowo Boże, archiprezbiterowi ks. infułatowi Dariuszowi Rasiowi za gościnę, chórowi za upiększenie liturgii, klerykom Instytutu Teologicznego Studium Franciszkańskiego w Krakowie za służbę ołtarza i wszystkim licznie obecnym siostrom i braciom za modlitwę.

© CRT 2012