Aktualności

13.02.2023

Posługa akolitatu


W niedzielę 12 lutego 2023 r., podczas uroczystej Mszy św. o godz. 9.00 w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie Bronowicach, Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM wprowadził na urząd akolitatu dwóch alumnów naszego WSD.

Kandydatów do przyjęcia tej posługi przedstawił magister profesów czasowych o. Grzegorz Chomiuk OFM.

Akolita ma pomagać kapłanom i diakonom w wykonywaniu ich urzędu, i jako nadzwyczajny szafarz udzielać Komunii św. wiernym oraz zanosić ją chorym i cierpiącym. Akolitat jest pierwszym stopniem w dążeniu do sakramentu kapłaństwa, w czasie trwania którego człowiek trzyma Ciało samego Jezusa Chrystusa w ręku, aby poprzez udzielanie Go wiernym w Komunii, umacniał ich w drodze do zbawienia. Nowymi akolitami zostali: kl. Łukasz Gryzło OFM i kl. Ignacy Firlit OFM.

Eucharystii przewodniczył Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM, koncelebrowali: były Prowincjał o. Wacław Michalczyk OFM, rektor WSD o. Norbert Cebula OFM, wicerektor WSD i definitor o. Grzegorz Chomiuk OFM, animator Prowincji ds. Powołań o. Piotr Gądek OFM i miejscowy gwardian o. Eligiusz Dymowski OFM.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, z okazji udzielenia posługi akolitatu, po Mszy św. odbyło się spotkanie rodziców tych alumnów z Ojcem Prowincjalnym i wychowawcami naszego Seminarium.

Spotkanie zakończono wspólnym obiadem w refektarzu seminaryjnym.

Módlmy się w intencji nowych akolitów, aby pełni zapału i gorliwości wiernie i z radością pełnili służbę przy ołtarzu oraz godnie rozdzielali chleb życia wiecznego; a wszechmogący i dobry Bóg niech im obficie błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami.

© CRT 2012