Aktualności

14.02.2023

„A jednak jestem kochany przez Boga…” – wspomnienie o. Tadeusza Matury OFM w setną rocznicę urodzin i trzecią rocznicę śmierci


Pod koniec 2022 roku, jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, ukazała się długo wyczekiwana publikacja „O. Thaddée Matura OFM (1922-2020). Jego rozmowy i wspomnienia o nim oraz apel Franciszka z Asyżu do całego świata”.

Trzecia rocznica śmierci o. Tadeusza stała się przyczynkiem do spotkania rodziny naturalnej i rodziny zakonnej by wspomnieć Jego obecność i słowa zapisane w książce, dzięki której pozostanie zawsze z nami.

Centrum Franciszkańskie dla Europy Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie to miejsce krzyżowania się ścieżek o. Tadeusza Matury OFM podczas Jego licznych wędrówek. W trzecią rocznicę śmierci – 28 stycznia 2023 r. – odbyło się tam spotkanie przedstawicieli rodziny o. Tadeusza oraz Wspólnoty Zakonnej, które jednocześnie zainaugurowało publikację wspomnień o o. Tadeuszu. Z rodu Maturów obecna była Anna Matura, natomiast ze strony Dygoniów – Grzegorz Grobelny (syn Izabeli Dygoń), Barbara Turbańska (córka Janiny Dygoń) oraz Iwona Dżygała (wnuczka Janiny Dygoń). Wspólnotę zakonną reprezentowali o. Zenon Styś OFM, o. Wacław Michalczyk OFM oraz Siostry Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Spotkanie rozpoczęło się liturgią Mszy Św. za Duszę śp. o. Tadeusza i w intencji żyjących z Jego Rodziny naturalnej, po której wszyscy zebrani spotkali się na rozmowie i wspominaniu chwil, które dane im było spędzić z o. Tadeuszem. W licznych historiach zawsze przywoływany był jako bardzo ciepły i serdeczny człowiek, zainteresowanym życiem każdego z osobna oraz tym co nas otacza, zarówno życiem rodzinnym, jak i społeczno-politycznych. Obecny w życiu wielu osób o. Tadeusz pozostawił po sobie powiew świeżości, skromności i otwartości na to co przed nami. Doświadczony przez los dał nam wiarę, że można pokonać przeszkody żyjąc w prawdzie i bez zbędnego przepychu.

Prawda jest częścią w słowach, które wypływają same, niż w tych, które zostały zawarte w ramach jakiejś mowy. (…) Taka taktyka potrzebuje czasu i miejsca sprzyjającego spotkaniu, domaga się też elastycznego rytmu, który zachowuje wolność każdego i świeżość przyjemności rozmowy” pisała Daniele Gatti OFS w swojej przedmowie do niesamowitego tekstu, który stał się podsumowaniem ziemskiej wędrówki Ojca Tadeusza, przeniesionym na karty książki. A więc stał się ponadczasowy i dostępny dla wielu z nas, i tych, którzy go znali, ale na szczęście także dla tych, którym nie dane było go poznać osobiście. Bo rozmowa z Ojcem Tadeuszem, naszym bliskim zarówno w rodzinie naturalnej, jak i zakonnej, była ucztą i ogromną przyjemnością. Dzięki publikacji Ojciec Tadeusz uśmiecha się do nas i zaprasza do lektury, intelektualnej i duchowej, delikatnie mówiąc „A jednak jestem kochany przez Boga…”.

Iwona Dżygała

Od prawej: Barbara Turbańska (córka Janiny Dygoń), Grzegorz Grobelny (syn Izabeli Dygoń) – rodzina o. Floriana Grobelnego OFM, który udzielił Tadeuszowi sakramentu Chrztu św. w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi w Pępowie; o. Zenon Styś OFM, Iwona Dżygała (wnuczka Janiny Dygoń) – autorka tekstu „Tatowa droga”, s. Barbara La Granche OFS, Anna Matura (wnuczka brata Franciszka o. Tadeusza Matury OFM) – autorka tekstu „Wspomnienia rodziny Maturów”; s. Halina Żaczek OFS, s. Katarzyna Juchniewska OFS, o. Wacław Michalczyk OFM – tłumacz tekstów o. Tadeusza Matury OFM

© CRT 2012