Aktualności

08.04.2023

Poruszające misterium w Krakowie. "Teatr Boży" u Franciszkanów – Reformatów, czyli obrazowo przedstawiane sceny zdjęcia Chrystusa z krzyża


W krakowskim sanktuarium św. Kazimierza Królewicza w Wielki Piątek wieczorem odbyło się Jerozolimskie Misterium Pogrzebu Chrystusa.

Wstrząsające w swej wymowie i bogate w symbolikę misterium należy do tzw. Teatru Bożego, czyli nabożeństwa, w którym modlitwie i lekturze Pisma Świętego towarzyszą obrazowo przedstawiane sceny zdjęcia Pana Jezusa z krzyża, namaszczenia go i złożenia do grobu.

Korona cierniowa i gwoździe

Na wzór sprawowanego w Jerozolimie od XVII wieku w Wielki Piątek Misterium złożenia do Grobu Jezusa, w tym samym czasie w Krakowie ma miejsce podobne Misterium, które jest jednak skrócone tylko do czterech stacji: I – skazanie Piłata, II- ukrzyżowanie, III – złożenie na Kamieniu i stacja IV- grób Chrystusa.

Misterium jest poruszające w swojej wymowie i bogate w symbolice. Szczególnym momentem ceremonii jest, gdy dwaj diakoni towarzyszący głównemu celebransowi za pomocą cęgów zdejmują z głowy ukrzyżowanego Chrystusa – koronę cierniową, a następnie za pomocą młotka i cęgów wyjmowane są gwoździe z rąk i nóg.

Ciało Chrystusa pokryte oliwą

Figura Chrystusa opuszczana jest na całun, który przenoszony jest przez kapłanów przed Grób Pański. Tu główny celebrans pokrywa ciało Chrystusa aromatyczną oliwą.

Wierni w tym dniu mają jedyną okazję, aby adorować nie tylko Grób Pański z Najświętszym Sakramentem, ale umieszczoną przed Grobem figurę złożonego do Grobu Chrystusa.

„Ambasadą” Kustodii Ziemi Świętej

Wielki Piątek jest dniem szczególnym dla działającego od końca XIX wiek Komisariatu Ziemi Świętej, będącego swoistą „ambasadą” Kustodii Ziemi Świętej. To właśnie Bracia Franciszkanie nie tylko opiekują się miejscami świętymi w Jerozolimie, ale także sprawują opiekę nad pielgrzymami.

za: https://gazetakrakowska.pl/poruszajace-misterium-w-krakowie-teatr-bozy-u-reformatow-czyli-obrazowo-przedstawiane-sceny-zdjecia-chrystusa-z-krzyza/ar/c1-17442761

© CRT 2012