Aktualności

15.04.2023

W Pińczowie uczcili 83. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej


Zaduma, refleksja i pamięć towarzyszyły pińczowskim obchodom 83 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

W Dzień Pamięci Ofiar mordu na przedstawicielach polskiego wojska i policji w sowieckiej Rosji w 1940 roku, pińczowianie zgromadzili się na Miejscu Straceń zwanym „Zawięzieniem”. Jest to dla mieszkańców miasta szczególne miejsce. Tu zginęli podczas II Wojny Światowej harcerze Szarych Szeregów, i tutaj stoją krzyże z nazwami miejscowości, gdzie zginęli Pińczowianie. Rosną też posadzone przed lat Dęby Pamięci dedykowane wszystkim Polakom pomordowanym w Rosji sowieckiej przez NKWD.


Uczestnicy uroczystości, powitani przez sekretarza Gminy Pińczów Marcina Kozłowskiego, złożyli kwiaty i obejrzeli wieczornicę przygotowaną przez harcerzy ZHP Pińczów. Rozpoczął ją wierszem Feliksa Konarskiego – „Katyń” ojciec gwardian – Eliasz Hetmański OFM – kapelan pińczowskich harcerzy.

Następnie skauci i zuchy z Pińczowa i Działoszyc przeszli przed uczestnikami z symbolicznymi walizkami, aby je pozostawić przed krzyżem. Ten gest symbolicznie nawiązywał do bagaży, które kiedyś pozostawili po sobie w Katyniu, Charkowie, Miednoje – w obozach internowania pomordowani polscy oficerowie.

We wzruszającej części artystycznej wystąpili także uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie. Czytali fragmenty listów pomordowanych i ich rodzin, recytowali wiersze i śpiewali stosowne piosenki. Na zakończenie modlitwę za zmarłych odmówił ks. prałat Jan Staworzyński.

Po wieczornicy zebrani przeszli na cmentarz parafialny, gdzie złożyli wieńce i zapalić znicze przed Krzyżem Katyńskim. Uroczystości zakończyła Msza święta w klasztorze Franciszkanów OFM na Mirowie. Koncelebrowali ją – ksiądz dziekan Stanisław Kudełka i proboszcz Parafii – ojciec Eliasz Hetmański OFM.

Po Eucharystii w kaplicy Katyńskiej – pierwszej takiej w Polsce i poświęconej przez pierwszego kapelana Rodzin Katyńskich ks. Zdzisława Peszkowskiego uczestnicy obchodów złożyli wiązanki kwiatów. Na zakończenie uroczystości gwardian – ojciec Eliasz odczytał następny fragment wiersza Feliksa Konarskiego – „Katyń”.

W wydarzeniu bardzo licznie uczestniczyli harcerze i zuchy z Pińczowa i Działoszyc, uczniowie, nauczyciele pińczowskich szkół, władze samorządowe, radni gminy i powiatu, dyrektorzy instytucji i przedstawiciele stowarzyszeń, służby mundurowe, poczty sztandarowe i księża z pińczowskich parafii.

Organizatorzy – Burmistrz Pińczowa i Harcerze – tą drogą serdecznie dziękują wszystkim za udział w uroczystościach.

© CRT 2012