Aktualności

20.04.2023

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – przyznanie odznaczeń Ministra Kultury „Za opiekę nad zabytkami”


Dnia 18-go kwietnia 2023 r. na Zamku w Łańcucie odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Dzień ten został ustanowiony dokładnie 40 lat temu przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS).

W uroczystości wziął udział Wiceminister Kultury i Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin, któremu towarzyszyli m. in. dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Katarzyna Zalasińska, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków Beata Kot oraz konserwatorzy dzieł sztuki różnych szczebli a także goście z Ukrainy.

O godzinie 15-tej, w sali balowej Zamku w Łańcucie, miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń dla służb konserwatorskich i pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Odznaki „Za opiekę nad zabytkami” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami” otrzymał m. in. o. Cyprian Krzysztof Mazurek OFM – gwardian klasztoru Franciszkanów – Reformatów w Przemyślu.

Wręczenia odznak dokonał Wiceminister Kultury Jarosław Sellin oraz dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Katarzyna Zalasińska i Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków Beata Kot.

Dwustopniowa (złota i srebrna) odznaka „ Za opiekę nad zabytkami” ustanowiona została w 1962 r. „za zasługi położone dla ochrony dóbr kultury” . Odznakę nadawał Minister Kultury i Sztuki „ z urzędu lub na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej”. Odznaką mogą być wyróżnione osoby prowadzące działalność w zakresie m. in. utrzymywania dóbr kultury, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami oraz popularyzacji zagadnień związanych z działalnością konserwatorską.

Złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami” od momentu jej ustanowienia do chwili obecnej przyznano ponad 8000 osobom.

Po oficjalnym odznaczeniu odbył się panel dyskusyjny dotyczący architektury drewnianej na Podkarpaciu oraz koncert muzyki dawnej w wykonaniu Zespołu Ensemble Barocum.

Ostatnim elementem programu był uroczysty bankiet.

Foto: Joanna Ruszel i o. Cyprian Krzysztof Mazurek OFM

za: https://ofm-przemysl.pl/2023/04/20/miedzynarodowy-dzien-ochrony-zabytkow-przyznanie-odznaczen-ministra-kultury-za-opieke-nad-zabytkami/

© CRT 2012