Aktualności

27.04.2023

Konferencja naukowa w klasztorze w Brzezinach


W sobotę 22 kwietnia 2023 r. w sali „Pokój i dobro” naszego klasztoru w Brzezinach odbyła się konferencja naukowa „Brzeziny. Dziedzictwo kulturowe miasta i regionu. Archeologia – historia – architektura – sztuka”, zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Brzezinach i Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencję objęli Patronatem Honorowym: burmistrz Brzezin Ilona Skipor oraz dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Maciej Kokoszko.

Program konferencji przedstawiał się następująco:

- godz. 10.00 – otwarcie konferencji i powitanie uczestników przez burmistrza Ilonę Skipor oraz organizatorów: dyrektora Muzeum Pawła Zybałę, dr Lubomirę Tyszler, gwardiana o. Benedykta Kordulę OFM.

Sesja I (10.30-12.00)

- dr Łukasz Ćwikła (Uniwersytet Łódzki) – „Dorota z Melsztyńskich Lasocka herbu Leliwa i jej związki z Brzezinami”

- dr Zbigniew Lechowicz (Łódź) – „Nieprzemijający romantyzm badań archeologicznych. Osada Krakówek w Brzezinach według Henryka Wiklaka i aktualnych interpretacji”

- dr Lubomira Tyszler (Uniwersytet Łódzki, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe) – „Henryk Wiklak archeolog, muzealnik, inspektor ochrony zabytków i jego zasługi dla nauki”

- przerwa kawowa

Sesja II (12.00-13.15)

- mgr Wiktoria Długoszewska, dr hab. prof. UŁ Janusz Pietrzak, dr Tomasz Stolarczyk (Uniwersytet Łódzki) – Klasztor i kościół reformatów w Brzezinach - dzieje i architektura”

- dr Tomasz Stolarczyk (Uniwersytet Łódzki, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe) – „Klasztor i kościół reformatów w Brzezinach w świetle osiemnastowiecznych inwentarzy wyposażenia”

-dr Violetta Wiernicka (Łódź) – „Prawosławna mniejszość Brzezin i jej cerkiew”

- przerwa kawowa

Sesja III (13.15-14.30)

- mgr Bogusława Tyralska, mgr Paweł Zybała (Muzeum w Brzezinach) – „Pałacyk Kleibera. Restauracja budynku muzealnego (realizacja projektu)”

- mgr Marcin Budynek (Łódź) – „160 rocznica Powstania Styczniowego. Bitwa pod Wolą Cyrusową”

- dyskusja końcowa i podsumowanie obrad.

W konferencji uczestniczyli: starosta Powiatu Brzezińskiego Renata Kobiera, wicestarosta Powiatu Brzezińskiego Ryszard Śliwkiewicz, burmistrz Brzezin Ilona Skipor, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach Paweł Zybała, Minister Prowincjalny o. Jacek Koman OFM oraz definitor i ekonom Prowincji o. Krzysztof Bobak OFM.

Konferencja ta wpisała się w obchody Jubileuszu 400-lecia istnienia Prowincji Matki Bożej Anielskiej do której należy klasztor w Brzezinach.

© CRT 2012