Aktualności

22.05.2023

Kapituła w roku jubileuszu 400-lecia Prowincji


Uroczystymi śpiewanymi nieszporami rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna 2023 w roku jubileuszu 400-lecia istnienia Prowincji, pt. „Wierni Ewangelii i Regule otwórzmy się na działanie Ducha Świętego”.

Odbywa się ona w dniach 21-27 maja 2023 r. w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Bronowicach Wielkich. Prezesem tego spotkania jest Wizytator Generalny, br. Sergiusz Bałdyga OFM z Prowincji Wniebowzięcia NMP.

Przedstawiciele z klasztorów i „dzieł” Prowincji będą zastanawiać się nad kondycją Prowincji oraz podejmować nowe wyzwania. Dokonają również wyboru nowego Zarządu Prowincji, na czele z nowym Ministrem Prowincjalnym.

Podczas pierwszej sesji plenarnej Bracia kapitulni wysłuchali konferencji br. prof. dr. hab. Wiesława Blocka OFMCap z warszawskiej Prowincji Braci Kapucynów, na co dzień posługującego na Uniwersytecie Antonianum w Rzymie, pt. „Wierni Ewangelii spoglądamy w przyszłość”.

Wysłuchali również listu, który skierował do Braci kapitulnych Minister Generalny, br. Massimo Fusarelli, który w jego imieniu odczytał br. Konrad Cholewa OFM – Definitor Generalny Zakonu Braci Mniejszych.

W południe Bracia kapitulni zgromadzili się na Eucharystii w Bronowickim Wieczerniku. Mszy Świętej przewodniczył br. Konrad Cholewa OFM, który zachęcał: aby na wzór Apostołów w duchu jedności i wiary być świadkiem Ewangelii.

Po południu Bracia kapitulni wysłuchali sprawozdania Wizytatora Generalnego br. Sergiusza Bałdygi OFM, Ministra Prowincjalnego br. Jacka Komana OFM i Ekonoma Prowincji br. Krzysztofa Bobaka OFM.

Pierwszy dzień obrad Kapituły Prowincjalnej 2023 zakończono dyskusją nad tymi sprawozdaniami i nieszporami w kaplicy WSD.

Przebieg Kapituły Prowincjalnej 2023 można obserwować na bieżąco na: https://www.facebook.com/ProwincjaMatkiBozejAnielskiejOFM/

© CRT 2012