Aktualności

03.08.2023

Patronalne Święto Prowincji


Dzień 2 sierpnia to Uroczystość Matki Bożej Królowej Aniołów – Głównej Patronki naszej Prowincji zakonnej. W tym dniu można również uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, nawiedzając kościół lub kaplicę.

Każdego roku 2 sierpnia obchodzimy święto Porcjunkuli. To małe Miejsce, kaplica, naznaczone jest początkami charyzmatycznego doświadczenia Franciszka i jest Domem – Matką – Zakonu franciszkańskiego.

Porcjunkula, która dedykowana jest Matce Bożej Anielskiej, patronce naszej Prowincji Zakonnej, znajduje się na obrzeżach Asyżu. To właśnie tam – u stóp Maryi i pod Jej matczyną opieką – wzrastali pierwsi bracia. Wierna kopia tej wyjątkowej kaplicy znajduje się przy naszym klasztorze w Wieliczce. Dlatego to właśnie w tym miejscu Bracia z naszych domów w Polsce i spoza jej granic zebrali się, by wspólnie świętować naszą Uroczystość Patronalną. Była to wspaniała okazja do ponownego dziękczynienia Dobremu Bogu za 400 lat istnienia i działalności Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce. Było obecnych około 50 Braci: Minister Prowincjalny o. Krzysztof Bobak OFM, Wikariusz Prowincji o. Norbert Cebula OFM, sekretarz Prowincji o. Marek Wach OFM, definitorzy, gwardiani, rektor naszego Seminarium o. Grzegorz Chomiuk OFM z braćmi klerykami, misjonarz z Kamerunu o. Jonasz Madej OFM i Bracia z różnych Wspólnot.

W replice Porcjunkuli zostały wręczone przez Ministra Prowincjalnego o. Krzysztofa Bobaka OFM listy gratulacyjne dla tych Braci, którzy przeżywają w tym roku swoje Jubileusze zakonne 25, 50 i 55 lat profesji czasowej i wieczystej. Nowym Gwardianom poszczególnych wspólnot Prowincjał wręczył natomiast obediencje, czyli pisma mianujące na funkcję i posługę przełożonego.

Według starej tradycji, uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Przeor Benedyktynów z Tyńca, którym na koniec Ojciec Prowincjał wręczył kosz ryb, na pamiątkę tego wydarzenia, kiedy św. Franciszek ofiarował Benedyktynom ryby w zamian za dar kaplicy Porcjunkuli.

Prelekcję na temat działalności Braci z naszej Prowincji w Ziemi Świętej wygłosił nasz współbrat o. Daniel Chrupcała OFM, który jest wykładowcą Pisma św. w ziemskiej ojczyźnie Chrystusa.

© CRT 2012