Aktualności

16.08.2023

Uroczystości w naszym Nowicjacie


W poniedziałek 14 sierpnia 2023 r., w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pięciu Bracia kanonicznie rozpoczęło początkowy okres formacji franciszkańskiej – Nowicjat w Zakliczynie.

Podczas uroczystych Nieszporów w kościele o godz. 17.00, Minister Prowincjalny o. Krzysztof Bobak OFM w asyście Magistra Nowicjatu o. Edwina Kozickiego OFM przyjął do Nowicjatu Braci: br. ks. Dawida Brauera OFM, br. Tymoteusza Forysińskiego OFM, br. Rafała Porwoł OFM, br. Dominika Stasiaka OFM i br. Bartłomieja Tomerę OFM, którzy na ołtarzu podpisali dobrowolność rozpoczęcia przez siebie franciszkańskiego życia zakonnego w „Księdze Nowicjuszy”.

Neonowicjusze otrzymali od Ojca Prowincjała pobłogosławione krzyże z San Damiano oraz „Żywot naszego Ojca błogosławionego Franciszka” Tomasza z Celano i pisemne błogosławieństwo św. Franciszka z Asyżu.

Również w poniedziałek 14 sierpnia przed kolacją, w refektarzu aktu prostracji – czyli publicznego wyznania swoich win i zaniedbań nowicjackich, dokonał br. Dominik Czarny OFM, zaś Minister Prowincjalny o. Krzysztof Bobak OFM nałożył mu pokutę.

W uroczystość Wniebowzięcia NMP w Zakliczynie podczas Mszy św. w kościele o godz. 11.30, kończący Nowicjat br. Dominik Czarny OFM złożył na ręce Ministra Prowincjalnego o. Krzysztofa Bobaka OFM pierwsze śluby zakonne życia w posłuszeństwie, bez własności i w czystości, które będą obowiązywać przez rok do 4 października 2024 r., a następnie mogą być ponawiane aż do ślubów wieczystych. Neoprofes potwierdził złożenie tych ślubów przez podpisanie dokumentu na ołtarzu.

Eucharystii przewodniczył Prowincjał o. Krzysztof Bobak OFM, koncelebrowało 8 kapłanów, m.in. definitor o. Piotr Gądek OFM, prefekt Kolegium Serafickiego w Wieliczce o. Piotr Antoniuk OFM, poprzedni Magister Nowicjatu o. Jakub Mentel OFM i obecny o. Edwin Kozicki OFM, miejscowy wikariusz Wspólnoty o. Szymon Wierzbiak OFM oraz o. Janusz Wróbel OFM pełniący posługę duszpasterską w Austrii.

Eucharystię ubogacił śpiewem zakliczyński zespół muzyczny Oazy Rodzin, zaś uczestniczył w niej definitor br. Lucjusz Wrotniak OFM oraz klerycy i rodziny Nowicjuszy.

Br. Dominik Czarny OFM z głębokim wzruszeniem dziękował za wszelkie dobro Panu Bogu, Matce Bożej w dniu Jej święta i rodzicom zaś wychowawcom i Współbraciom za zaufanie jakim został obdarzony oraz wszelką pomoc, wsparcie i modlitwę.

Na zakończenie Mszy św. Ojciec Prowincjał udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa Bożego.

We wtorek 15 sierpnia w godzinach popołudniowych Minister Prowincjalny o. Krzysztof Bobak OFM spotkał się również z klauzurowymi Siostrami Bernardynkami konwentu w Kończyskach koło Zakliczyna i ich kapelanem o. Bonawenturą Noskiem OFM.

Braciom, którzy rozpoczęli Nowicjat oraz Bratu neoprofesowi, życzmy obfitości potrzebnych łask i błogosławieństwa Bożego oraz orędownictwa Wniebowziętej Matki Bożej i św. Franciszka z Asyżu w wytrwaniu w swoim powołaniu przez Boga.

© CRT 2012