Aktualności

18.10.2023

Poznań: Spotkanie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich


15 – 16 października 2023 r. odbyło się w Poznaniu kolejne spotkanie KPF, czyli Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich. W obradach uczestniczyli Ministrowie Prowincjalni całej rodziny franciszkańskiej, czyli Bracia Mniejsi, Bracia Mniejsi Kapucyni i Bracia Mniejsi Konwentualni.

W ramach spotkania po wspólnej modlitwie podjęto m.in. tematy: o. Emil Kumka OFMConv. (wykładowca historii Kościoła epoki starożytnej i średniowiecznej oraz hagiografi i franciszkańskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie) przedstawił projekt nowego wydania Źródeł Franciszkańskich, wobec odkrytych nowych hagiografii i modlitwy św. Franciszka. O. Piotr Bielenin OFMConv. (teolog, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich, wykładowca) zaprezentował sprawozdanie z działalności Instytutu.

Rozmawiano także na temat wielkich jubileuszy franciszkańskich: w 2023 r. Reguły i Bożego Narodzenia w Greccio, w 2024 r. Otrzymania stygmatów, w 2025 r. Pieśni słonecznej, a w 2026 r. Transitusu.

Całość zakończyła się modlitwą. Pokój i dobro!

za: https://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/poznan-spotkanie-konferencji-prowincjalow-franciszkanskich-135688/

© CRT 2012