Aktualności

26.10.2023

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. Małgorzaty Morawek


W czwartek 26 października 2023 r. w Sali Wystawowej przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. Małgorzaty Morawek, która od wielu lat, pracuje jako główny archiwista w Archiwum Głównym Prowincji Matki Bożej Anielskiej przy ul. Reformackiej 4 w Krakowie.

Tematem rozprawy p. mgr Małgorzaty Morawek była „Kancelaria prowincji franciszkanów – reformatów w XIX wieku. Studium archiwoznawcze, a promotorem pracy ks. prof. dr hab. Józef Marecki. Pani mgr Małgorzata Morawek, w swojej dysertacji podjęła temat funkcjonowania kancelarii zakonnej w wieku XIX, opierając się na przykładzie funkcjonowania kancelarii prowincji franciszkanów – reformatów.

Obronę prowadził ks. prof. dr hab. Jacek Urban. W komisji zasiedli również – ks. prof. dr hab. Józef Wołczańsk, ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak, ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, który z przyczyn obiektywnych był nieobecny, oraz recenzenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Wojciech Krawczuk oraz dr hab. Tomasz Pudłocki.

Na obronę przybyli najbliżsi p. Małgorzaty, rodzina i przyjaciele, wśród których byli obecni wieloletni pracownicy Biblioteki Głównej Prowincji Matki Bożej Anielskiej – p. Małgorzata Goluszka – Wacek, p. Hermina Święch i p. Jadwiga Wojas.

Nie zabrakło Braci Mniejszych z naszej Prowincji Zakonnej, na czele z Ministrem Prowincjalnym o. Krzysztofem Bobakiem OFM. Byli obecni również – wikariusz prowincji o. dr Norbert Cebula OFM, definitor i ekonom prowincji o. Cyprian Mazurek OFM, Komisarz Ziemi Świętej i definitor o. Nikodem Gdyk OFM, dyrektor Archiwum Prowincji o. Kamil Kuraś OFM, oraz posługujący w Ukrainie o. Roger Mularczyk OFM.

Rozprawa doktorska p. Małgorzaty Morawek, została oceniona bardzo wysoko jako praca, która wnosi znaczący wkład w rozwój nauki jaką jest historia i zakończyła się pozytywnym wynikiem, w konsekwencji którego p. Małgorzata Morawek została doktorem nauk humanistycznych.

Gratulujemy tego sukcesu p. Małgorzacie Morawek i pragniemy jako Prowincja Matki Bożej Anielskiej, z całego serca podziękować za ogrom pracy jaki wykonała w Archiwum naszej Prowincji. Dobre funkcjonowanie tej jednostki, to w głównej mierze jej zasługa.

o. Kamil Kuraś OFM

© CRT 2012