Aktualności

28.10.2023

Warsztaty prawne dla Zgromadzeń i Instytutów Życia Konsekrowanego


W dniach 24 - 25 października 2023 r. Komisja Prawna Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich zorganizowała w Częstochowie na Jasnej Górze warsztaty pn. „Aktualne problemy Instytutów Życia Konsekrowanego w aspekcie prawa kanonicznego i świeckiego”.

Z ramienia naszej Prowincji zakonnej w warsztatach uczestniczył o. Cyprian Krzysztof Mazurek OFM. Podczas konferencji poruszane były następujące tematy:

- problematyka przebywania członków Instytutu Zakonnego poza wspólnotą zakonną oraz wyłączenie z Instytutu Zakonnego według aktualnie obowiązujących przepisów prawa kanonicznego

- aktualna problematyka w zakresie ochrony danych osobowych w Instytutach Zakonnych ze szczególnym uwzględnieniem przechowywania oraz udostępniania zbiorów archiwalnych

- prawo pracy w instytucjach kościelnych

- kościelne osoby prawne w Instytutach Zakonnych

- administrowanie dobrami doczesnymi przez członków Instytutów Zakonnych

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia warsztatów, o godz. 12.00, w kaplicy cudownego obrazu, została odprawiona Eucharystia, którą celebrowali kapłani przybyli z różnych klasztorów w Polsce. We Mszy św. uczestniczyły również siostry z większości zakonów, zgromadzeń i instytutów żeńskich.

Tematyka warsztatów była niezwykle ciekawa i aktualna. Dotyczyła wielu praktycznych aspektów życia zakonnego, dlatego też zgromadziła ponad 250 osób konsekrowanych odpowiedzialnych w poszczególnych zakonach i zgromadzeniach za kwestie prawne, ekonomiczne oraz administracyjne.

o. Cyprian Krzysztof Mazurek OFM

foto:  www.zyciezakonne.pl

© CRT 2012