Aktualności

31.10.2023

Wieści z WSD


Za nami Krakowskie Ekumeniczne Dni Biblijne, które odbyły się w dniach od 18 do 23 października 2023 r. Hasłem przewodnim były słowa zaczerpnięte z 16 rozdziału Księgi Rodzaju „Tyś Bóg, który mnie widzi…”. Organizatorami byli Rada Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej oraz Odział Krakowski Polskiej Rady Ekumenicznej.

W czwartek i piątek bracia alumni wzięli udział w ciekawym sympozjum w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie „Świat Biblii. Biblia w kulturze świata”. Swoje referaty wygłosili m in. wykładowcy naszego Studium Franciszkańskiego – o. dr Paweł Paszko OFMCap, dr inż. Anna Wajda, dr hab. prof. UPJPII Józef Kałużny oraz pochodzący z naszej zakonnej Prowincji o. dr Piotr Blajer OFM, a także dr hab. prof. ChAT Kalina Wojciechowska, którą także gościliśmy w murach naszego Seminarium.

W czwartkowy wieczór w kościele luterańskim św. Marcina w Krakowie wspólnota Taize Kraków WAJ animowała modlitwę kanonami o pokój na świecie i jedność chrześcijan. Po modlitwie świadectwem zaangażowania ekumenicznego podzieliła się prof. Kalina Wojciechowska, która od ponad 10 lat należy do zespołu redakcyjnego przygotowującego materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Zwieńczeniem tych dni był Maraton Biblijny, który odbył się w niedzielę i poniedziałek w Auli bł. Jakuba Strzemię przy klasztorze franciszkanów konwentualnych przy ul. Franciszkańskiej. Prawie cała wspólnota seminaryjna zaangażowała się w czytanie Biblii, a bracia z koła ekumenicznego włączyli się w liturgię nabożeństw ekumenicznych na rozpoczęcie i zakończenie maratonu. Nabożeństwu na rozpoczęcie maratonu przewodniczył o. dk. Łukasz Kucięba OFM, zaś błogosławieństwa na koniec nabożeństwa udzielili wszyscy przybyli duchowni: z Kościoła rzymskokatolickiego – ks. Łukasz Kamykowski i o. dk. Łukasz Kucięba OFM; z Kościoła polskokatolickiego – ks. Bartosz Norman oraz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego – pastor Łukasz Ostruszka. W poniedziałek nabożeństwu na zakończenie Krakowskich Ekumenicznych Dni Biblijnych przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Robert Chrząszcz, a Błogosławieństwa Aaronowego udzielili bp Robert Chrząszcz, o. Mariusz Orczykowski OFMConv, o. dk. Łukasz Kucięba OFM, ks. Łukasz Kamykowski oraz ks. Bartosz Norman.

25 października 2023 roku bracia należący do seminaryjnego koła misyjnego – kl. Ignacy Firlit OFM, kl. Marcin Prońko OFM i kl. Bazyli Szymański OFM uczestniczyli we Mszy świętej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej sprawowanej w intencji nowych powołań misyjnych. Eucharystii przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prał. Tadeusz Dziedzic, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej.

W kazaniu ks. Tadeusz Dziedzic, nawiązał wspomnieniami do czasów seminaryjnych i początków wyjazdów misyjnych kapłanów z archidiecezji krakowskiej, było to już przeszło 50 lat temu. Kardynał Karol Wojtyła, ówczesny metropolita krakowski, miał ducha misyjnego i bardzo troszczył się o misyjne dzieła.

28 października w Auli bł. Jakuba Strzemię przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie odbyło się sympozjum naukowe „Greccio w Krakowie. 800 lat później. Prelekcje wygłosili kolejno: ks. prof. dr hab. Robert Woźniak, o. prof. dr Emil Kumka OFMConv, o. dr Adam Mączka OFMConv oraz mgr Małgorzata Oleszkiewicz. Prelegenci skupili się na tajemnicy Wcielenia oraz tradycji franciszkańskich związanych z Narodzeniem Pańskim. Nasze Seminarium na tym wydarzeniu reprezentowali: rektor o. mgr lic. Grzegorz Chomiuk OFM oraz bracia alumni kl. Mateusz Suchecki OFM oraz kl. Marcin Prońko OFM.

W ostatnią sobotę października o. Dawid Birunt OFM – referent ds. powołań udał się wraz z braćmi kl. Łukaszem Gryzło OFM i kl. Bazylim Szymańskim OFM do naszej wspólnoty na warszawskim Mokotowie, aby podczas niedzielnych Mszy św. głosić kazanie o tematyce powołania franciszkańskiego. Bracia alumni po każdej Eucharystii rozmawiali wiernymi przed kościołem rozprowadzając materiały przygotowane przez Sekretariat Młodzieżowo-Powołaniowy. Dziękujemy o. Gerardowi Kołatkowi OFM – proboszczowi i gwardianowi oraz całej mokotowskiej Wspólnocie za gościnę i braterskie przyjęcie.

© CRT 2012