Aktualności

03.11.2023

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych


Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych. W pierwszych dniach tego miesiącach na cmentarzach odbywają się Msze św. i nabożeństwa żałobne.

Również nasi bracia spotykają się przy grobach zakonnych na celebrowaniu specjalnego nabożeństwa prosząc miłosiernego Boga o łaskę Nieba dla naszych współbraci, krewnych, przyjaciół, dobrodziejów i znajomych, którzy zakończyli już ziemskie pielgrzymowanie.

Minister Prowincjalny o. Krzysztof Bobak OFM wraz z Wikariuszem Prowincji o. Norbertem Cebulą OFM uczestniczyli w modlitwach przy grobowcach naszych współbraci na Cmentarzu Rakowickim oraz Cmentarzu Bronowickim (Na Pasterniku).

Na Cmentarzu Rakowickim zgromadziły się wspólnoty z krakowskich klasztorów przy ul. Reformackiej oraz Azorów. Modlitwom przewodził były prowincjał o. Jacek Koman OFM.

Natomiast w Bronowicach nabożeństwo dla miejscowej wspólnoty poprowadził o. dk. Łukasz Kucięba OFM.

„Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy”.

św. Franciszek z Asyżu

kl. Bazyli Szymański OFM

© CRT 2012