Aktualności

11.01.2024

Wizytator Generalny z naszej Prowincji


Decyzją Zarządu Generalnego Zakonu Braci Mniejszych nasz Współbrat o. Alojzy Warot OFM został mianowany Wizytatorem Generalnym franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.

Franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej obejmuje tereny Izraela, Autonomii Palestyńskiej, Jordanii, Egiptu, Syrii, Libanu, Cypru i Rodos. W strukturach Kustodii Ziemi Świętej znajduje się 77 klasztorów, w których posługuje blisko 300 zakonników, pochodzących z 30 państw i należących do 53 prowincji Zakonu Braci Mniejszych.

O. Alojzy Sławomir Warot OFM urodził się 12.09.1964 r. w Toruniu, do Zakonu Braci Mniejszych (Prowincja Matki Bożej Anielskiej) wstąpił w 1983 r., profesję wieczystą złożył w roku 1988, a święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku. Jest doktorem teologii w zakresie dogmatyki (licencjat i doktorat w Papieskim Uniwersytecie „Antonianum” w Rzymie). W roku 2003 był Wizytatorem Generalnym Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, w latach 2003 – 2009 Wicesekretarzem Generalnym Formacji i Studiów, zaś w 2021 r. Wizytatorem Generalnym Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych.

Obecnie pełni posługę duszpasterską w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei we Włocławku, a także jest odpowiedzialnym za procesy kanonizacyjne i beatyfikacyjne w naszej Prowincji oraz cenzorem wydawnictw.

zdjęcie: http://www.terrasancta.pl/pl/struktura

© CRT 2012