Aktualności

31.01.2024

Dzień Judaizmu, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz Dzień Islamu – wiadomości z naszej seminaryjnej grupy ekumenicznej


Co roku styczeń obfituje w wydarzenia ekumeniczne i międzyreligijne. Za nami kolejny już Dzień Judaizmu, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz Dzień Islamu.

Bracia należący do seminaryjnej grupy ekumenicznej – dk. Łukasz Kucięba OFM, kl. Ignacy Firlit OFM, kl. Sebastian Wiśniewski OFM, kl. Marcin Prońko OFM oraz kl. Bazyli Szymański OFM – włączyli się w tym roku w organizację tych wydarzeń w Krakowie wnosząc franciszkańskiego ducha Asyżu.

17 stycznia 2024 r. obchodzony był 27. Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Hasło przewodnie brzmiało „Pokój – dar Boga”. Uroczystości w Krakowie miały miejsce w auli bł. Jakuba Strzemię przy klasztorze franciszkanów konwentualnych (ul. Franciszkańska 4). W wydarzeniu udział wzięli wyznawcy judaizmu i chrześcijaństwa.

O godzinie 17.00 nastąpiło powitanie uczestników. Głos zabrali:

- o. Mariusz Orczykowski OFMConv – rektor Studium Franciszkańskiego w Krakowie,
- ks. bp Robert Chrząszcz – biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej,
- Bolesław Jagodski – skarbnik Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie,
- Jakub Drath – sekretarz Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”,
- ks. Łukasz Kamykowski – przewodniczący Rady Dialogu Archidiecezji Krakowskiej.

Po wystąpieniach odbyło się chrześcijańskie nabożeństwo Słowa Bożego pod przewodnictwem ks. bpa Roberta Chrząszcza. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Krzysztof Homa SJ. Podczas modlitwy asystował o. dk. Szymon Bialik OP. Modlitwę wiernych proklamował razem z s. Chiarą Lorelin nasz kl. Marcin Prońko OFM. Modlitwę Pańską w języku hebrajskim odmówiła mała siostra Jezusa Krystyna Klara.

Po części modlitewnej przyszedł czas na wysłuchanie ciekawych i mądrych wystąpień. Swoje referaty wygłosili:

- rabin Avi Baumol – „Szalom z żydowskiej perspektywy”,
- dr hab. Marcin Majewski „Idea Szalom w Biblii hebrajskiej”.

W dniach od 18 do 25 stycznia 2024 r. odbył się pod hasłem przewodnim „Będziesz miłował Pana, Boga swego… a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10,27) tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Bracia alumni codziennie uczestniczyli w nabożeństwach ekumenicznych w kościołach różnych wyznań chrześcijańskich oraz wydarzeniach towarzyszących.

Krakowskie centralne nabożeństwo ekumeniczne odbyło się 21 stycznia w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa Jezuitów w Krakowie. Nabożeństwu przewodniczył nasz współbrat o. bp Damian Muskus OFM – biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Bartosz Norman z kościoła polskokatolickiego – przewodniczący krakowskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. W nabożeństwie uczestniczyli także duchowni poszczególnych wyznań:

z Kościoła Rzymskokatolickiego: ks. Łukasz Kamykowski – przewodniczący Rady Dialogu Archidiecezji Krakowskiej, dk. Łukasz Kucięba OFM oraz  prezbiter ze Wspólnoty „Chemin Neuf”;
- z Kościoła Ewangelicko - metodystycznego: ks. superintendent Józef Bartos;
- z Kościoła Polskokatolickiego: ks. bp Antoni Norman, ks. Piotr Własinowicz oraz ks. Marian Wnęk;
- z Kościoła Prawosławnego: o. Aleksander Mokriszczew;
- z Kościoła Ewangelicko - augsburskiego: ks. Łukasz Ostruszka.

Posługę liturgiczną podczas nabożeństwa pełnili bracia z naszej seminaryjnej grupy ekumenicznej oraz bracia Jezuici, Misjonarze, Duchacy, członkowie Taize WAJ i Wspólnoty „Chemin Neuf”. Ceremoniarzami byli br. Andrzej Pietrzyk SJ i nasz kl. Bazyli Szymański OFM.

Kolejnym, nie mniej ważnym dla szerzenia pokoju i braterstwa w duchu franciszkańskim, wydarzeniem był 24. Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce. Obchodzony jest zaraz po zakończeniu Tygodnia Ekumenicznego – 26 stycznia. W tym roku, ze względu na muzułmański dzień modlitw wypadający w każdy piątek, spotkanie zostało przełożone na sobotę 27 stycznia 2024 r. Tegoroczne hasło Dnia Islamu brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: promotorzy miłości i przyjaźni”.

W Krakowie uroczystości odbyły się w auli bł. Jakuba Strzemię w klasztorze franciszkanów konwentualnych przy ul. Franciszkańskiej 4. W wydarzeniu uczestniczyli siostry i bracia katolicy i muzułmanie oraz przedstawiciele kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: ks. Bartosz Norman (przewodniczący krakowskiego oddziału PRE oraz proboszcz parafii polskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Krakowie) i ks. superintendent Józef Bartos (superintendent okręgu południowego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP i pastor zboru w Krakowie).

O godzinie 16.00 nastąpiło powitanie wszystkich zgromadzonych na wydarzeniu. Głos zabrali następująco:

- ks. Łukasz Kamykowski – przewodniczący Rady Dialogu Archidiecezji Krakowskiej;
- imam Adam Abdel Fattah – duchowny Ligii Muzułmańskiej w RP;
- ks. Bartosz Norman.

Po wystąpieniach uczestnicy spotkania odczytali teksty Biblii oraz Koranu mówiące o przyjaźni i miłości. Koran po arabsku czytał pochodzący z Egiptu imam Abdallah Gad. Następnie wybrzmiał dwugłos muzułmańsko - chrześcijański. Krótkie kazania do uczestników wygłosili imam Adam Abdel Fattah i dk. Łukasz Kucięba OFM.

Kolejnym punktem spotkania była spontaniczna modlitwa muzułmańska oraz chrześcijańska modlitwa wiernych zakończona słowami Modlitwy Pańskiej. Na zakończenie części oficjalnej kl. Bazyli Szymański OFM podziękował wszystkim za przybycie, po czym siostry i bracia muzułmanie zwrócili się w stronę Mekki, by odmówić Maghrib (muzułmańską modlitwę wieczorną).

Po części modlitewnej odbyła się agapa, podczas której serwowane były orientalne przekąski. W jej trakcie uczestnicy mogli nawiązać nowe kontakty i odbyć budujące rozmowy. Całość spotkania zakończono świadectwami na temat przyjaźni i znajomości katolicko - muzułmańskich, które wygłosili: Mała Siostra Jezusa Mariola, dk. Patryk Pajęcki OP, Joanna Malec oraz kl. Bazyli Szymański OFM. Całość spotkania moderował kl. Sebastian Wiśniewski OFM.

Dziękujemy Radzie Dialogu Archidiecezji Krakowskiej oraz krakowskiemu oddziałowi Polskiej Rady Ekumenicznej za zaproszenie do współorganizowania wyżej wymienionych wydarzeń.

Całość relacji można zobaczyć pod poniższymi linkami:

Dzień Judaizmu
https://wsd.ofm.krakow.pl/27-dzien-judaizmu-kosciele-katolickim-17-01-2024/

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
https://wsd.ofm.krakow.pl/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-18-25-01-2024/

Dzień Islamu
https://wsd.ofm.krakow.pl/24-dzien-islamu-kosciele-katolickim-26-01-2024/

kl. Bazyli Szymański OFM

© CRT 2012