Aktualności

01.02.2024

Współpraca Kolegium Serafickiego z UP JP II w Krakowie


W środę 31 stycznia 2024 r., w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, podpisane zostało porozumienie o współpracy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Franciszkanów w Wieliczce z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu.

Celem umowy jest m.in. wzbogacanie wiedzy, doświadczeń i kompetencji uczniów kolegium w zakresie mediów i komunikowania społecznego W ramach umowy UP JP II będzie uzupełniać i wzbogacać zajęcia dydaktyczne prowadzone przez naszą szkołę o elementy właściwe dla kierunków kształcenia.

Umowa została podpisana przez dziekana Wydziału Nauk Społecznych ks. dr. hab. Sławomira Soczyńskiego SDS oraz dyrektora Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Franciszkanów o. mgr Piotra Antoniuka OFM.

© CRT 2012