Aktualności

03.02.2024

Nowy kapelan w klinice St. Marien w Ambergu w Niemczech


We wtorek 30 stycznia 2024 r. nasz Współbrat o. Beniamin Książek OFM, oraz świecki diakon Jürgen Donhauser zostali uroczyście wprowadzeni w posługę kapelanów szpitalnych podczas Mszy św. w kaplicy szpitalnej miejskiej kliniki St. Marien w Ambergu.

Eucharystii przewodniczył ks. dr Christoph Seidl, który w diecezji Regensburg jest odpowiedzialny za koordynowanie duszpasterstwa szpitalnego.

W ramach ekumenicznej solidarności obecni byli również kapelani ewangeliccy, a także przedstawiciel zarządu kliniki pan Manfred Wendl.

Obecnie posługę duszpasterską w klinice St. Marien pełnią dwaj bracia z naszego klasztoru (o. Beniamin i od 2019 roku o. Serafin). Są oni jedynymi katolickim kapłanami, którzy posługują na co dzień w klinice. Obok nich do grona duszpasterstwa szpitalnego ze strony katolickiej włączeni są dwaj diakoni świeccy oraz jedna pani referentka.

Do głównych zadań naszych Współbraci oprócz sprawowania dwa razy w tygodniu Eucharystii jest posługa z sakramentem pokuty i pojednania, namaszczenia chorych, udzielanie Komunii św., modlitwa wraz z bliskimi przy zmarłych oraz dyżury telefoniczne pełnione tak w dzień jak i w nocy.

Życzymy o. Beniaminowi obfitego Bożego błogosławieństwa i sił w tej cennej służbie!

Opr.: o. Klemens Świerz OFM
Foto: o. Serafin Broniowski OFM

© CRT 2012